När Rädslan får välja… Kärlek eller Hat?

Välkomna tillbaka till vår blogg. När vi skriver detta har pandemin med Covid 19 pågått i Sverige i ca fem månader. Många har blivit smittade och många har avlidit. Viruset har nått ut över hela världen, och det kan drabba alla, fattig som rik, ung som gammal. Det är ett nytt virus som vi människor saknar immunitet mot, och som tidigare kunskap saknades kring. Forskare över hela världen kämpar för att hitta botemedel och vaccin. Redan tidigt fick vi en känsla av hur viktigt det var att människor nu skulle gå samman och enas, hjälpa varandra, att det inte är en tävling, och att TILLSAMMANS var ett viktigt ledord.

Det vi nu skriver om är inte huruvida vår strategi är rätt eller inte, utan om vad Rädsla kan göra med oss människor. De allra flesta människor lever nu i Rädsla och den Rädslan hanterar vi olika, beroende på personlighet och tidigare erfarenheter i livet. Vi prövas och i denna svåra prövning när Rädslan styr ser vi mer Kärlek men också mer Hat. Människor hittar varandra i Hatets gemenskap, men en vänskap kan aldrig bygga på Hat, bara på Kärlek.

Varje dag, varje timme, varje minut står vi inför val. Detta är oftast inget vi uppmärksammar, för skulle vi ständigt tänka på vad vi borde välja, så skulle vi inte kunna tänka eller känna alls. Men när Rädslan bygger bo i oss, då väljer vi ofta en väg som inte är rationell. Vi styrs av Rädsla, och om vi drar valen till sin spets, så väljer vi i princip då en väg av antingen Hat och hot eller av Kärlek, empati och tillit. Den ena skapar än mer oro, det vill säga Hat.  För när Rädsla och Hat samarbetar då är vi utom kontroll.

Att vara rädda gör ofta att vi känner oss svaga, som att vi inte kan beskydda oss själva och våra nära. Låter vi då Rädslan omvandlas till Hat mot någon person, en sakfråga etc.. så känner vi oss starkare. Vi får kontroll…tror vi… Det som vi räds blir nu inte en oro, utan en maktkamp, och då har vi lurat oss själva att tro att vi är starka.

Om vi däremot trots Rädslan väljer att lägga vår tillit till oss själva, till andra personer och till samhället, då kommer vi nå en mer balanserad nyans av världsbilden, det vill säga det vi räds. Vi kan då i lugn och ro ta till oss råd och dessutom vara delaktiga i att ”rädda” oss själva från Rädslans oro.

Så hur illa något än tycks se ut, så har vi val, som blir antingen destruktiva eller konstruktiva. Med detta sagt är det inte lätt.  Att bli Rädd är en signal att fara är på väg, så att uppmärksamma den är vägen framåt, men att sedan ta råden direkt av Rädslan ger ingen nyanserad bild, och då gör vi egentligen valen i blindo. Så att kunna känna Rädsla är viktigt, och inget vi bör försöka ta bort. Men när Rädslan styr våra liv, då blir det ett oroligt liv hur vi än gör.

Ä-post: ( se Hannahs förmåga).

”Att vara Rädd är något som ni alla har medfött. Livet är inte utan faror och rädslor. En sund rädsla är vad som fört mänskligheten vidare och hjälpt den överleva. Så hur kan ni då vända Rädslan till detta konstruktiva, att den visar er en fara som ni sedan väljer att agera efter, och inte låter Rädslan bli destruktiv?

När en Rädsla begränsar ert vardagliga liv, då är det värt att ta en extra titt på vad ni kan göra. Har Rädslan fångat in er och börjat ge er råd? Om ni lyssnar till Rädslans råd kommer ni bara bli mer rädda. För ingen är ju räddare än Rädslan själv. Om Rädslan får styra alla aspekter av ert liv, så kommer således era Rädslor öka. Ni kommer plussa på en till, en till och en till tills ni räds allt, och då inte vet vad som ni bör vara försiktiga med och vad som är en Rädsla, som inte är förankrad i verkligheten. Kan ni se det?

Rädsla kan gå över i Hat. Och när Hatet kommer in i bilden får ni ytterligare ett destruktivt sällskap, och att lyssna på Hatets råd är än värre, än att göra det på Rädslans.  Rädslan i sig menar väl och vill rädda er. Medan Hatet är uppfyllt av hat (därav namnet), och hatet använder er för att nå ut med sitt budskap. Så när ni bjuder in hatet har ni valt en väg, som aldrig kan bli konstruktiv. Hat och Rädsla förblindar omdömet, så att ni ”råds” av dem, kan göra mer skada och vara farligare, än det ni var rädda för från början? Kan ni se det?

Det går inte att orka vara rädd hur länge som helst, så när orken har sinat har ni vägval. Att hitta ett sätt att samexistera med rädslan. Den kan vara där bara ni inte lyssnar till den allena. Ni kan välja att låta tilliten bygga en bro till en bättre framtid. Eller så väljer ni Hatet, som till skillnad från Rädsla har en energi och en kraft som växer sig starkare.  Ni tror att ni är stark när ni hatar, men egentligen är det tvärtom. Så fort hatet tar över har det kontroll över er, och det gör er svagare och HATET starkare. Kan ni se det?

Så hittar ni likasinnade, som också hatar och så göder ni hatet och varandra än mer. Ni väljer ut syndabockar, som får vara hatobjekt.  Ibland kan det finnas fog för ogillande, näst intill hat, men ofta är det inte så, utan att hatet lagts på en person, mot en person.

När ni hatar blir ni blinda för allt annat. Hatet är starkt och det vinner över er, däremot kan det aldrig vinna i längden. Ty det går aldrig att kriga för fred. Krig föder krig, Hat föder Hat och Kärlek föder Kärlek. Inom er har ni alla tillgång till alla känslor, så valen ligger hos er vilka känslor ni vill bygga vidare på.

Hur kan ni då få Rädslan att övergå i tillit? Jo, genom att göra det ni kan i rimlig grad för att undvika faror, och sedan hitta en tilltro till att då ni hjälper er själva och varandra, så får ni universell hjälp på vägen. Ni öppnar er således för att bli lugnade och tryggade både av andra, men också av er själva. Ni kan hitta vad rädslan vill säga er. Ni kan sedan välja väg, när ni vet vad ni räds, Tillit och Kärlek eller Hat.

I sagans värld vinner det goda, i livet gör alla dagliga val att följa det ”goda” eller det ”onda”. Men kom ihåg att godhet lönar sig i längden, även om den inte gör er immuna mot Rädsla, ilska eller svåra händelser. För livet är upp och ned, men ni kan då ändå må så bra det går i varje stund, Lycka som Olycka.

Låt inte Rädslan gnaga på er tills ni inte orkar längre och göder er med hat och hot.  Låt Rädslan visa en väg och sedan har ni tillit att gå vägen bort från det farliga till det trygga, det goda.”

Välkomna tillbaka! Vi ses snart igen!

Kontakt. Facebook.

 

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2020-07-04 16:40