Archive | oktober 2021

Tack är ett ord, tacksamhet är en känsla…

 

Tankar om tacksamhet.

Efter ett längre blogguppehåll är vi nu tillbaka. Under det gångna dryga året som gått, har vi lagt mycket tid på att hjälpa och stötta människor under pandemin på det vis vi kunnat. Detta dock på andra forum.

Men här är vi nu åter, och vi är så tacksamma att vara här just nu. Därför tyckte vi att just ämnet TACKSAMHET var det vi nu ville fokusera på.

Ordet TACK bygger broar. Känslan TACKSAMHET värmer frusna hjärtan och lättar vårt sinne. När vi behöver det som bäst kan det vara som svårast att hitta tacksamheten. Ordet TACKSAM kan ses som en sammansättning av orden tack och sam… som TILLSAMMANS. Vi kan hitta Tacksamheten inom oss själva, men tillsammans kan vi dela den. Och när vi gör det, så ökar känslan mångfaldigt. Att dela oro och svåra stunder, och finna ögonblick av tacksamhet, där vi hittar en ljusare vinkling av samma händelse, ger oss samhörighet och energi.

Ett sätt att hitta hopp är att försöka hitta något vi är tacksamma över. I USA har de ”Thanksgiving weekend”, där tanken ju alltid är att hitta tacksamhet för det man har och fokusera på det, och inte på det man inte har. Counting our blessings! Våra guldkorn i tillvaron, stora som små.

Tacksägelse är i sig ett vackert ord, men det är inte bara ett ord, utan en känsla, en handling. Vi ger/säger vårt tack, och vi kan så få ett tack tillbaka till oss. Vi ger och vi tar emot. För tacksamhetskänslan gör det lite lättare att orka det där lilla extra, när orken egentligen tagit slut. Det ger en läkande känsla av värme.

Själva brukar vi avsluta dagen med att försöka hitta både något vi känner oss tacksamma över och en önskan och förhoppning om något ljust för morgondagen och framtiden.

 

Ä-post (se Hannahs förmåga):

När ni hör ordet tacksamhet, vad är då det första ni tänker på? Är det ett ord, är det en känsla eller är det en händelse? Ordet tack betyder mycket, då det innefattar så många betydelser. Att tacka för något någon gjort, att lära sina barn att säga tack, är en väldigt viktig bit av livet.

Att ge tack till dem ni känner er tacksamma till är en gåva, som betyder mer än själva ordet tack. För tacksamhet är en känsla, inte ett ord. Den upplevs inom er, och den behöver inte vara kopplad till någon speciell människa eller situation. Det är helt enkelt en ”sinnesstämning”.

Kan ni välja tacksamhet? Svaret är ja, men det betyder inte att det är lätt eller att ni hela tiden ska känna att ni bör vara tacksamma. För då förlorar tacksamheten sin sinnesfrid och ert välbefinnande. Den bör/kan aldrig bli ett krav som ni lägger på er själva eller varandra. Den måste komma inifrån.

För att lära sig att hitta tacksamhet, behöver ni vilja välja tacksamhet. Att se saker från den ljusa sidan, glimtar av lycka även i tragedier. Alla känslor är tillåtna, för först då ni vågar vara ”otacksamma” ibland kan ni riktigt känna när ni sedan är genuint tacksamma.

Ett tack bygger broar mellan människor, ett tack från hjärtat länkar samman människor, och betydelsen av det förstärks när ni tar emot ett tack och så ger det vidare. Att vara tacksam är inte att vara nöjd med allt ni är och kan, utan att ha en acceptans över det ni har och den ni är. Tacksamhet betyder inte att ni inte kan sakna saker i ert liv. Ni kan vara i en form av tacksamhet för något, samtidigt som ni sörjer eller är arg över något annat som ni önskar vore annorlunda.

Så blir ni lyckligare av att vara tacksam? Svaret är oftast ja. Visst känns det lättare att må bra i en ljus tid av glädje än i sorg. Livet består av glädje, sorg och alla känslor och händelser där det är olika lätt att känna er tacksamma. Men kan ni finna något om än så litet, som ni kan hänga upp er tacksamhet på även i tider av svårigheter, så kommer ni må bättre. Vilket i sin tur leder till att ni hittar mer att vara tacksamma för och det ger i sin tur hopp och framtidstro.

Tacksamhet ligger i det som varit och det som är, och i förhoppningar om en framtid, där ni har än mer att vara tacksam för. Då blir livet än mer harmoniskt. 

Välkomna tillbaka!

Kontakt. Facebook.

Publicerad av Annmari Dohnfors, 2021-10-30 18:41