Om oss

IMG_5054

Jag, Annmari Dohnfors, har en fil.kand. i beteendevetenskapliga ämnen i botten. Men den största och viktigaste utbildningen har nog kommit genom upplevelser livet. Det är ju ändå ofta genom kriserna vi går igenom som vi utvecklas allra mest. Människor har ofta sökt sig till mig med sina dilemman när de haft det svårt.

Jag har jobbat med personlig utveckling, och bland annat under många år arrangerat workshoppar i Grekland. Temat var “Släpp taget och finn livsinspiration”. Mina medarbetare var Göran Grip, läkare och känd i sammanhang om “Nära-döden-upplevelsen”, och Christine Lilja målningsterapeut. Jag tog ned flera hundra deltagare till den lilla ön Egina utanför Aten innan jag kände att det var dags att ta nya steg i en ny riktning.

IMG_4861

Jag, Hannah Dohnfors, är i grunden leg sjukgymnast med universitetskurser i psykosomatik. Mitt intresse för hur vi fungerar psykologiskt, och min övertygelse att kropp och själ så starkt hör samman gjorde att jag inte bara ville arbeta som sjukgymnast. Jag är nu också “steg 1-utbildad” i psykoterapi och jobbar med klienter. Mina kunskaper om kroppen och det fysiologiska är en tillgång även när man jobbar som terapeut. Livet har givit mig en del svåra erfarenheter, och liksom för Annmari, har jag också varit någon som vännerna kommit till när de varit i kris.

Tillsammans har vi följt ett antal människor i livets slutskede. Detta har varit mycket givande och lärorikt och vi har upptäckt att där alldeles intill döden finner man också väldigt mycket liv. Detta har givit oss många tankar som vi spunnit vidare på.

Vi pratar så lite om döden. Ibland är det som om vi tror att den inte finns om vi gömmer undan den. Till och med på sjukhus är det ibland så att personalens egen rädsla för sin egen framtida död kan ligga i vägen i mötet med patienten.

Om man i terapi gräver tillräckligt djupt, hittar man oftast en dödsrädsla i botten av all form av ångest och lidande. Skulle vi genom att acceptera döden utan rädsla kunna hitta ett sätt att få ett mer fullödigt liv? Detta är något vi behandlar i våra seminarier om Livet och Döden. Vi har också seminarier med andra teman, såsom om Kärlek, om Oro, Ångest och Harmoni och Skattjakten till dig själv (om att hitta sig själv) med mera.

Hannah har en speciell andlig förmåga med automatskrift. Vissa människor har förmågan att sätta sig med penna och papper och ställa en fråga till universum och snabbt få ett svar. Beskrivning av hur Hannahs förmåga har utvecklats genom åren finns att hitta här. Vi är mycket noga med att inte göra någon sensation av detta, att aldrig skriva för att bevisa något utan endast i syfte att hjälpa

Andliga förmågor finns i släkten på Annmaris sida. Annmari är också medial men hennes förmåga ser annorlunda ut. Såsom Hannahs förmåga utvecklats är nu hennes budskap enbart av terapeutisk karaktär. De är en hjälp att se nya vägar. Det är som att få en hand att hålla i för att våga gå den smala vägen, som ibland kan vara svår, men som leder framåt. De kan ibland innehålla tips om hur man skulle kunna ändra i kommunikationen i sina relationer för att bättre nå fram. Budskapen har ofta flera lager, att upptäckas ett efter ett, ju längre man kommit på sin resa då man läser dem på nytt. Det handlar alltså om en guidning på livets väg och inte om ett förutspående om framtiden. Därav tar de aldrig bort valen som andevärlden ibland kan se på kort sikt skulle leda till smärta men till gott i det långa loppet.

Något som vi tycker är roligt är, att vi runt oss har ett antal läkare och psykologer som har fått ta del av vad Hannah fått till sig. De kommer alla från ett naturvetenskapligt håll och är mycket förundrade och intresserade av vad andevärlden kan erbjuda. Vi har valt att kalla dessa budskap för Ä-post 🙂 (Ä som i Änglar) . Dessa läkare och psykologer konsulterar allt som oftast själva Änglarna 🙂 . Och de peppar oss nu att vidga våra marker. Hannah och jag håller också på att skriva en bok tillsammans.