Hur hittade Hannah sin förmåga?

(Berättat av Anmari, Hannahs mamma)

Andliga upplevelser och förmågor ligger i släkten, jag har det och de finns på både Hannahs mormors sida och på hennes morfars. Dessa förmågor har yttrat sig på olika vis. Både arv och miljö har nog påverkat Hannahs mediala utveckling.

Det hela började med att jag hade en speciell dröm vintern 97/98. Ibland uppenbarar sig någon död närstående i mina drömmar. Detta sker ungefär, som vid ett reklamavbrott i TV. Jag drömmer först helt vanligt och sedan avbryts drömmen av, att en död står i min dröm och meddelar mig något mycket viktigt, därefter fortsätter min ursprungsdröm igen. När jag sedan vaknar, är det budskapet jag kommer ihåg. Detta händer inte ofta, men när det händer har det alltid handlat om något mycket väsentligt, så också denna gång.

Vad jag hade för dröm är glömt för länge sedan, men vad min döde pappa, som var budbäraren, sa har jag aldrig glömt. Han sa, att Hannah skulle komma att ta emot budskap från andevärlden, och att hon skulle komma att hjälpa många människor. Han sa, att hon skulle få budskapen via automatskrift. Han sa också, att det kunde ta lite tid innan hon öppnat sig, så han rådde henne att sätta sig med papper och penna en stund varje dag. Redan på tredje dagen började handen med pennan röra sig och det gick fort att skriva, en A4 sida gick på någon minut.

Från denna första dag och till dags datum, har det varit en lång resa. När man öppnar dörren till andra sidan är det fritt fram för alla, som vill göra sig hörda här, och det visade sig vara många. Det är inte så, att bara för att man dör blir man allvetande och vis. Perspektivet vidgas förvisso, men man måste fortsätta sin utveckling också efter döden. Har man varit en skojare på jorden är man fortfarande en skojare även när man lämnat jorden.

Så Hannah fick under en lång tid göra många erfarenheter med pennan i hand. Hennes morfar var ivrig att förmedla sig, och det var ju väldigt trevligt. Det blev till och med hans handstil när Hannah skrev. Men så plötsligt blev det inte så bra. Han ville hindra mig från att göra ett “misstag”, men jag gick emot det han sa. “Misstaget” jag gjorde ledde till mycken smärta för mig, men det ledde också till ännu mer gott, när jag långt senare tittade i backspegeln på allt som hänt. Min far ville fortfarande skydda mig, sin dotter, från kommande smärta. Han kunde från sin nya position se vad min handling skulle leda till, och han ville förhindra det. Därför är det inte det bästa, att ta emot råd från sina nära på andra sidan. Det är fint att ta emot hälsningar från dem, men ska man ha guidning på sin livsväg, så är det att rekommendera att man vänder sig till den högre skaran. De högre har ett ännu större perspektiv, och de tar aldrig ifrån oss, att göra våra val och ta de motgångar som ligger på vår väg. Med dessa högre andar, som vi valt att kalla “änglarna”, kan man få stöd, att våga gå den smala vägen istället för att ta “the easy way out”.

När man tar emot budskap från dessa högre andar, är det ingen idé att fråga om vad som skall hända. Fråga kan man förstås alltid göra, men det är mycket sällan som de ger svar på sådana frågor, då det är meningen att vi själva ska hitta vägen fram. På den tidigare delen av Hannahs “resa” fick hon dock även sådana svar, likt spådomar, och det var ju förstås lite spännande och något som hon ibland kan sakna nu. Men som sagt, det finns en mening med att vi inte ska ha all förhandsinformation. Vi behöver göra våra erfarenheter och känna känslorna i vår fysiska kropp, för att vi skall utvecklas och finna vår väg. Däremot kan vi få stöd i att hitta, att det alltid finns en högre plan, och att vi faktiskt är beskyddade, även om vi i den svåra stunden inte alltid kan känna det.

Sedan är det inte bara nära anhöriga, som vill passa på att slinka in när dörren står öppen. Det finns också andra andar, som till exempel kanske inte är klara med något problem de hade under sin jordetid. Det kan röra sig om någon, som haft alkoholproblem och som sedan vill hålla sig i närheten av de som dricker, kanske på en bar. I början av Hannahs skrivande smet en ovälkommen gäst in. Denne ande gav mindre goda råd, som om dessa hade följts hade blivit destruktivt. Detta var både skakande och obehagligt för Hannah, men också mycket lärorikt. Hannah hittade ett sätt att “göra sig av med” denna ande. Härefter fick Hannah kontakt med en annan ande, som gav alla budskapen på rim. Dessa blev lite svåra att ta på allvar, även fast råden var goda.  Efter alla dessa erfarenheter vänder sig nu Hannah alltid till den högre sfären, vi valde att kalla dem änglarna.

I början använde Hannah sig av änglarna för att fråga om sig själv, skolarbete till exempel. Några kamrater fick veta om hennes förmåga och ställde lite frågor om killar och dylikt. Jag tänkte redan från början, att har man fått en sådan här förmåga, är det meningen att använda den för att hjälpa fler människor framöver.

Åren gick och Hannah skrev med änglarna. Vi började kalla det Ä-post 🙂 Hon hjälpte de personer, som så att säga “kom på hennes väg”. Vi såg nu att guidningen utvecklats till att bli mer och mer av terapeutisk karaktär något som kändes väldigt givande då Hannah alltid känt att hon hade ett “kallv att arbeta som terapeut. Änglarna kan också ge oss tips om hur man kan ändra i något i kommunikationen i de relationer, som inte fungerar. Budskapen har ofta flera lager att upptäcka ett efter ett, ju längre man kommer på sin resa och läser dem på nytt.

Hannah är leg sjukgymnast i grunden med flera universitetskurser i psykosomatik. Hon började nu också kunna hjälpa sig själv med terapeutiska andliga råd som hon fick via automatskriften. Detta blev ett starkt komplement i den egna terapin. Hannah är nu också steg-ett utbildad i Psykoterapi.

Ä-posten har blivit allt mer utförlig. Det har blivit mycket intressant att också ställa frågor av existentiell karaktär, om Livet, Döden och Kärleken. Något som vi nu vill dela med oss av.

Jag är beteendevetare och har själv också en medial förmåga om än av ett annat slag än Hannah. Tillsammans kompletterar vi varandra på ett speciellt och bra vis. Hannah och jag har följt ett antal människor i livets slutskede och där har hennes gåva varit ovärderlig. Vi har också kunna hjälpa människor i kris. Flera personer som befunnit sig i svår sorg har fått hjälp att från att ha känt att allt är slut, hittat sätt att inte bara överleva utan att så småningom även en finna en mening med att fortsätta leva. De har kunnat få en hälsning från sin döda anhöriga, (men då genom de högre, )men också fått hjälp hur de kan ta sig igenom sorgen.

Hannah arbetar nu med klienter med att ge traditionell terapi, men också traditionell terapi i kombination med budskap från änglarna. Denna kombination ger att ofta snabbare resultat då man får lite hjälp på traven med insikterna.

Hannah och jag leder också seminarier tillsammans på tema Kärlek, Liv – Död och om att “Hitta sig själv” m.m. Och vi har också börjat skriva på en bok tillsammans.

Vi har nu också en grupp greker i Aten som vi har seminarier med ett par gånger om året. Vi använder oss i kommunikationen då av en blandning av svenska, grekiska, engelska och “Ängelska”. Hannah skriver då direkt på engelska. Budskapen bygger ofta på ordlekar och kan därför vara svåra att översätta. Det har ibland blivit ganska komiska resultat av översättningsförsöken 🙂

Vi har även en krets runt oss bestående av läkare och psykologer, som alla kommer från ett naturvetenskapligt håll och som helt bejakar det som änglarna förmedlat via Hannah. De har alla tryckt på att dessa budskap bör komma fler människor till godo.

Nedtecknat av Annmari Dohnfors

Hannah skriver Ä-post