Födas i “rätt tid”. Och om missfall och abort

Himlens vantrum

Hannah: Frågan gällande abort är ofta laddad. Det finns så många diskussioner om vad som är “rätt och fel”. Men det känns oftast, som om det är väldigt teoretiskt och då egentligen inte känsloförankrat. För egentligen kan ingen bestämma vad, som är “rätt” för någon annan. Men om det vänds på, så säger någon annan, att då kan inte den gravida kvinnan bestämma vad som är “rätt” för fostret att födas eller inte.

Men vi tror inte det är så svart eller vitt, utan att det viktigaste faktiskt är den gravidas beslut, för det är då det som är “rätt” för fostrets själ och kvinnans själv.
Vissa tycker att abort borde förbjudas helt, andra tycker att det bör tillåtas i vissa fall, medan andra tycker att abort är en rättighet. Att frångå rätten till abort vore att gå tillbaka i tiden, och vore inte i någons bästa intresse. Valet måste vara de blivande eller inte blivande föräldrarnas, inte statens eller deras respektive familjers.

Att få missfall debatteras inte med för- och emot sidor. Detta blir mer som en personlig tragedi för det drabbade paret. Något som dock kan hända är att man skuldbelägger sig själv: “hade jag gjort si eller så hade mitt barn fått leva”. Även här tror vi att det finns en högre mening, och alla liv som ej tas av egen kraft har den tid och plats de har.

Ja, ju mer vi lärt oss av änglarna och av egna erfarenheter, så sker det mesta i “rätt tid”. Så också både när vi dör och när vi föds. I vårt förra inlägg berättade Annmari om hur hon bar på ett minne från att hon kom till jorden för att vända om och vid ett senare “rätt” tillfälle komma tillbaka.

När en nära vän till oss var på väg att dö, så fick han kontinuerligt Ä-post. Han hade sina båda föräldrar på andra sidan. Pappan hade dött för många år sedan och mamman bara för ett tag sen, vid hundra års ålder. Vi har klippt ut några rader från ett par av hans Ä-post meddelanden. Detta för att det är något, som också är allmängiltigt.

“När dagen kommer då det är dags att släppa taget om ditt liv nu, då vet du det. Och din mor kommer vänta på dig, så hon gjorde när du skulle födas. Ty livet och döden är både död och födelse. Födelse till en annan värld, där du är trygg, frisk och älskad alltid.”

“Du är omringad av kärlek, ingenting är farligt och du är trygg. Din mor och far är hos dig, sida vid sida och ser sin lille son. De tar hand om dig, och de är såsom goda föräldrar är nyfikna på att få se sin son för första gången igen, hålla om honom igen och bilda familj. Så du har familj runt dig här och nu och även bortom tidens gång. Så kom ihåg, att du hela tiden kan vara lugn och att du är älskad. Inget är farligt, dina föräldrar skyddar sin lille grabb, såsom de alltid gjort.”

Vi tyckte det var fint formulerat, även om vi inte riktigt kunnat sätta ord på det själva. Men när vi väl läst det, så kändes det både riktigt och självklart. Mamman väntar på sin son att “födas “på samma vis, som när hon var gravid på jorden. Detta var också något som hjälpte vår vän när det var dags att ta farväl från jorden.

Ä-post (se Hannahs förmåga).

“Livets cykel är födas, dö, födas och så vidare. Vi har många gånger talat om, att när ni dör, så är det alltid i rätt tid (självmord icke dock), och ni är alltid redo i den stunden, oavsett hur rädda ni varit innan.

Detsamma gäller för födelsen, och den om någon går ändock att påverka mer än livets slut. För ett liv behöver “uppstå”, för att själen skall ha en kroppslig boning att inta. Så när det finns ett befruktat ägg, embryo, först då kan det möjliggöras att ett liv uppstår. Det steget är det första och det största. Det som sen sker är då “meningen” eller “inte meningen” att barnet föds. Om barnet är ämnat att födas till just dessa föräldrar i just den tiden då löper graviditeten på och barnet föds.
Om ni får ett missfall var detta barn inte kommet i “rätt tid” för att födas, men ändock i “rätt tid” till att komma och vända om. Det vill säga det finns alltid en mening även vid missfall. Även om det inte är en tydlig och klar förklaring, som ni kan se, så har varje litet foster sin väg, och det kan vara många olika anledningar till varför det inte är rätt att det föds.

Ibland kan det vara meningen att själen inte skall födas till just dessa föräldrar eller så kan det vara meningen att dessa föräldrar är “rätt”, men att årtalet nu är “fel”. För åldern betyder ändock en hel del. Inte åldern i sig i siffror, men när ni föds in i en årgång, så kommer det ha betydelse för vilka människor ni möter. Ni går i en skolklass, med de i er åldersgrupp. Hade ni fötts tidigare eller senare hade de inte varit där, och ni hade då mött andra människor.

Så för att våga lita på att tiden är inne behövs en öppenhet, för att inte kontrollera livet så mycket. Men att ta sitt ansvar, det vill säga inte bara tänka, att om det är meningen att jag skall bli gravid, så blir jag det och behöver inte vara försiktig och inte tänka på konsekvenserna. För abort och missfall är inte till för, att ta till istället för preventivmedel.

Att däremot tillåta abort är för oss en självklarhet. Ty ett barn som är oönskat löper stor risk att ej må bra. Även om det barnet blir bortadopterad, kan det bära med sig moderns önskan om att barnet ej skulle finnas. Detta påverkar dem undermedvetet, och kan vara svårt att “jobba bort”, då det i princip är i barnets DNA. Det vi menar här är, att ett barn, som kommer så långt att det föds är menat att födas. Men om någon genomgår en abort, för att det känns som det enda rätta valet för den gravida, då är det rätt. För det foster som aborteras är således ej menat att födas här och nu. Ett barn som föds blir så alltid önskat på ett eller annat vis, och menat att vara på jorden.

Att behöva ta till abort behöver ej heller betyda, att det foster ni aborterar ej kommer tillbaka till just er. Det är nämligen så att samma själ, som ni väljer att abortera eller om ni får missfall, kan komma tillbaka till er igen i en ny kropp och en ny tid, “rätt tid”, “rätt kropp”, och därav är abort ej heller lika med att ta ett liv. Det är att ge ett liv en andra chans.”

Vi vill här påminna om att ni gärna är välkomna att höra av er med egna erfarenheter eller tankar. Kontakt. Facebook.
Vi återkommer på tisdag med nya ämnen.

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2016-04-08 00:00