När är det rätt att anpassa sig eller kompromissa? När är det rätt att stå på sig?

Highway - LowroadSom det sägs: “Take the highroad, there´s a lot less traffic up there.”
När vi har en stark åsikt eller önskan, så har vi val I varje stund att känna, om det är viktigast att få fram det vi vill oavsett konsekvens, eller om det är lättare att kompromissa eller att helt enkelt “Stå över”, “Take the high road”.

Det som är viktigt i valet är att veta varför vi väljer det vi gör. Är det av rädsla? Ett val bör inte baseras på rädsla. Är det för att vi vill att det skall vara “lugnt”? Om det är det och inte av rädsla, så är det oftast rätt. Så vad vi än väljer behöver vi hitta en snabbvariant av konsekvensanalys i oss. Då väljer vi med hjärta och hjärna.

När vi kommunicerar med andra utgår vi oftast från att de skall tala “samma språk” som vi. Men det vi säger och menar är kanske inte alls, vad den andra sedan hör. Vi tolkar våra ord med vår ord- och minnesbank, medan den andra tolkar med sin. Och när den andra svarar oss, så kan den således svara på det den tror att vi sagt. Och om vi då tror den svarar på vad vi sagt, så är det redan ett litet missförstånd här. Men om vi sedan tolkar det den andra sagt med vår ord- och minnesbank, så kan det bli ett större missförstånd.

Sådant händer hela tiden. Oftast blir det inte en så stor sak av det, men ibland kan dessa små missförstånd bli stora och få stora konsekvenser.

Så för att nå ut med det vi vill säga, det vi vill att andra ska förstå gäller det att öppna sig för den vi talar med. Att vi kan möta den andra halvvägs och att prata så att den vi pratar med förstår. Tala samma språk. Och nu talar vi inte om svenska eller engelska 🙂 utan kommunikation.

Ibland kan vår vilja att stå på oss göra oss blinda för att se, att om vi ändrar ordvalen för att göra oss förstådda, så är det inte att anpassa sig. Tvärtom då tar vi kontroll över situationen, och vi når då lättare det mål vi har. Om vi däremot envisas med att fokusera på ett visst sätt, så vi inte ändrar på oss för någon annan, så är vi inte visa, för då når vi inte vårt mål. Som änglarna brukar säga: envis är stark, men en stark är visare.

När vi däremot ändrar oss och våra åsikter, för att följa den person vi har framför oss, då är vi ute på hal is. För först och främst är det viktigt att vara sig själv. Men vi har ju många delar av oss, och där har vi lite olika framtoning i olika sällskap.

Men tänk om vi står mitt emellan två personer, som har två vitt skilda åsikter, och vi när vi är ensamma med den ena säger: “du har helt rätt”, och sedan gör det samma med den andra. Vad gör vi då när bägge står och tittar på oss och undrar vad vi har att tillföra?

Den situationen hamnar vi inte i om vi är sanna mot oss själva, är oss själva, men ändå nyanserar oss för sällskapet och är medvetna om att olika människor tar fram olika sidor hos oss.

Inget rätt eller fel kan sägas vara rätt eller fel kan sägas vara rätt eller fel. Men att vara den vi är, är rätt och kan aldrig vara fel.

Ä-post: (se Hannahs förmåga).

“För att veta när ni är ärliga mot er själv, behövs det en ordentlig titt i det inre, att hjärta och hjärna går hand i hand, att valen är av sann natur och er karaktär. Att välja att gå emot sin tro och sin känsla av rätt och fel är aldrig rätt. Men att välja att låta någon ni älskar få det den önskar och att ni står tillbaka för att detta ska ske, det är inte oärlighet, det är kärlek.

Så om ni önskar något, som ni vet är gott för er och era nära, välj då att tala så de ändock förstår. Även om orden ni väljer inte är de ord ni själva hade valt. Alltså att tala den andres språk för att de skall förstå er. Detta är ej att anpassa sig, ej att bli en dörrmatta. Det är att välja att få det ni önskar. Det är ej heller att manipulera, för det är från ert hjärta till den andres hjärta, från er hjärna till den andres hjärna. Valet blir då lätt.

Att ha en inre moralisk kompass är viktig, att inte låta sig köras över, men ej heller köra över någon annan. Låt inte rädslan eller kontrollen styra, för när ni försöker kontrollera en situation, er själva eller någon annan, då är vi ej fria att hjälpa er. Ni är då ej öppna för det. Så att anpassa sig inom sina egna ramar är en kärlekshandling. Att anpassa sig tills ni inte vet vem ni är, det är att gå vilse och inte använda er kompass.

Att kompromissa är att visa förståelse, ömhet och kärlek. Men att kompromissa era egna värderingar är ej kärlek. Det är rädsla, och då väljer ni bort er själva och det är aldrig gott.

Vara sig själv är inte alltid lätt, men det är alltid rätt.

Men ibland är det även rätt att inte säga allt, inte ha rätt, utan veta att det ni vet, det vet ni, och den ni är, är ni. Men ni behöver inte slänga det i era näras ansikten. För det är inte kärlek. Det är att vilja ha rätt. Kan ni se skillnaden?

Var er själva, men var inte ärlig för att i “ärlighetens namn” säga sådant som ni vet sårar. Den sanna lögnen är inte en lögn. Den är en kärlekshandling, där ni inte påpekar vad era nära skulle såras av, så länge de ej ber er om era råd och tankar. Men att med väl valda ord med kärlek säga vad ni tycker och känner, det är rätt. Så om anpassning skall vara rätt skall den handla om kärlek till den andre, men också till er själva, inte en utplåning för att inte mista den ni älskar.

Om kompromissen är på sin plats, flödar det utan hack i förhållandet. Det blir som en dans där ni ibland leder och er partner ibland, men ni dansar tillsammans. Då trampar ni ej på varandras fötter. Ni reser ihop. Så kompromiss och anpassning är valet i rätt sammanhang. Lek och lär. Det är aldrig för sent att välja rätt väg.”

Med början på fredag rör vi oss i några inlägg framöver kring ämnet “Att födas i rätt tid”.

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2016-03-29 09:30