Var nöjd med allt som livet ger…

”Var nöjd med allt som livet ger

Och allting som du kring dig ser.

Var glad och nöjd för vet du vad.

En björntjänst gör ju ingen glad.

Var nöjd med livet som vi lever här.” Ur Djungelboken.

 

Förnöjsamhet är ett ord vi inte använder oss så mycket av. Trots att det täcker in de flesta av de positiva känslorna, så finns det inte några direkta psykologiska teorier om det. Därför kände vi att det vore intressant att titta lite mer på just förnöjsamheten, och hur vi kan hitta den i vår vardag.

Förnöjsamhet är inte något storslaget, med stora gester och känslosvall. Förnöjsamhet är en känsla som kommer inifrån, men som omsluter oss och får oss att hitta en ro, en harmoni, en rytm i livet.

Så här vid jul och nyår är det många av oss som ”summerar” det gångna året och har drömmar, önskningar och farhågor inför kommande år. Om vi nu prövar att räkna upp allt som gått fel under året, allt som gjort oss arga, ledsna m.m. och allt som vi oroar oss för inför nästa år. Vad känner vi då? Om vi sen prövar att istället hitta en harmoni, att tänka på vad som skett under det gångna året, både det bra och det dåliga. Vad har vi lärt oss? Vad vill vi ha mer av? Våra drömmar inför kommande år? Hur känner vi då?

Nöjdheten går att öva upp. Självklart är inte tanken att vi in absurdum ska vara nöjda. Låt säga om vi förlorar någon nära, vårt jobb eller om vi möter andra katastrofer, då är det inte så att vi förnöjt ska se glädjen i livet. Men det som dock kommer hjälpa oss vidare är att hitta vad vi har och vad vi strävar efter, så vi kan hitta en nöjdhet i den nya verkligheten, som erbjuds oss.

Nöjdhet innebär inte att nöja sig. Att nöja sig är att inte sträva efter mer, medan nöjdhet är att vara nöjda där vi är, men ändå ha drömmar och mål. Men också veta att vi inte behöver vänta på att vara nöjda tills målen är uppnådda. Ty de som hela tiden tror att nöjdheten ligger i framtiden, kommer aldrig att nå förnöjsamhet. För alla känslor finns i nuet. Dock är hoppet på en framtid istället något vi behöver våga hoppas på, och en framtid något vi behöver våga hoppas på, för att kunna leva i nuet med en strävan framåt.

Ä-post (se Hannahs förmåga):

Att vara nöjd och förnöjd är en känsla som uppfyller nästan alla de mänskliga behoven i ett. För är ni nöjda, då är ni tillfreds med er själva och den plats ni nu är på i livet. Att vara i detta tillstånd gör er lyckliga, och det är inte ett tråkigt mellanläge mellan glädje och sorg, utan en harmoni.

Därför är förnöjsamhet en känsla värd att sträva efter, men det är likaså viktigt att veta att denna strävan inte är förnöjsamheten, för den finns i nuet, inte i framtiden. Att söka sig vidare när ni inte är förnöjda, att då sträva emot målet av nöjdhet är gott, men själva harmonin ligger alltid i nuet.

Så hur gör ni då för att få vara på denna härliga plats i livet? Vägen dit ser olika ut för olika personer. Men genom att veta vad ni vill och vad ni redan har, och därefter hitta en väg att låta det i nuet möta framtidens önskningar, så når ni dit i det som snart är ert nu. Kan ni se det? Att vara nöjd betyder inte att ni ska sluta sträva efter mer, men det betyder att ni är tillfreds där ni är, även om ni inte får allt ni önskar er.

Ge nöjdheten en chans att ta över er sinnesstämning, öva på det, det går att öva upp genom att uppskatta er själva, vad ni gör och är, och era nära likaså. Allt i livet behöver inte vara på topp för att nöjdheten skall kunna infinna sig. Det behöver inte vara perfekt, vilket är bra. Men det är också det som gjort att nöjdhet kan låta som om ni nöjer er med det näst bästa, att ni nöjer er med det ni har, men det är inte nöjdheten som sig bör.

Nöjdhet är ett tillstånd som går att nås även utan att ni har allt. Det är det som är att vara nöjd, att kunna känna glädje över det ni har, inte sorg över det ni inte har. Det är det som gör att ni inte missunnar andra framgång och lycka, för ni jämför er inte med dem. Ni vet att er nöjdhet inte blir större eller mindre om någon annan har det bättre eller sämre. Nöjdheten kommer inifrån inte utifrån, och det är därför ni kan känna den även i svåra situationer.

”Var nöjd med allt som livet ger, var nöjd med allting som du kring dig ser.” Så enkelt och så svårt.”

Kontakt. Facebook.

Vi tar nu en liten paus över julhelgerna och önskar våra läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Välkomna tillbaka 2020!

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2019-12-15 18:42