Alla har vi våra förväntningar på livet, somliga slår in, andra inte.

Vi behöver ha mål och förväntningar på hur vi vill gestalta våra liv. Dock behöver vi ibland modifiera våra drömmars mål, om det de inte verkar bli av. Det som är viktigast är nog hur vi hanterar med- och motgångar. För även när våra förväntningar infrias kan vi ibland känna oss tomma. För om vi lagt in ”för mycket” i förväntan, så kan inte ens en lyckad dröm fylla upp oss. Och ibland kan en ouppfylld dröm leda oss ”rätt”.

Somliga blir dock bittra om de inte får det liv de utstakat åt sig själv, och de ser bara vad de inte har istället för vad de har.

Som till exempel har vi här en dam vid namn Svea, som bara önskar sig tillbaka i tiden då hon kravlöst kunde leka med sin son hela dagarna. Eller så önskar hon sig framåt i tiden då sonen skulle vara självgående,  istället för nuets bråkiga tonåring. Framtiden kommer ju visserligen komma, men att önska sig något nytt i dåtiden är ju alltid fruktlöst. Nuet är för Svea inte lockande, men är ändå det enda som är möjligt.

Ett annat exempel är Tryggve, som vad livet än ger honom för utmaningar väljer att se dem som nya möjligheter. En uppsägning blir starten på ett nytt företag där han kan jobba med det han vill.  Livet blev förvisso något helt annat än han från början önskade sig, men han är trygg och glad ändå, för vad som än händer så förväntar han sig klara det.

Så har vi Greta, som för varje infriad förväntning hoppar till nästa och nästa och aldrig stannar upp.

Fridolf som helst av allt vill att hans förväntningar och drömmar grusas, så att han kan fortsätta beklaga sig och leva i bitterhet och vältra sig i den.

Bea väljer att bestämt söka sin plats i livet där hon arbetar mot sina drömmars mål, men hon  väjer inte för varken lyckanden eller misslyckanden. Hon har störst chans att få vad hon ber om. För hon tar själv makten att förändra livet och följa förväntningarna istället för att låta förväntningarna lämnas i dåtiden.

Ä-post (se Hannahs förmåga):

”Att få det ni önskar er är vad ni oftast önskar er, men en önskan som uppfylls leder inte alltid till det ni önskat. Ty att önska sig något och att sedan ha detta behöver  inte vara lika tillfredsställande. Dock kan en uppfylld önskan få er att glädjas och bli överväldigad och göra er lyckliga. Allt beror på person och situation och hur ni fortsätter framåt. Om ni arbetar mot ett mål, ett drömjobb, en utbildning, en karriär och sedan når era drömmars mål, så handlar det inte bara om en uppfylld önskan, utan att ni arbetat för att nå dit ni är. Ni har själv uppfyllt er önskan, er dröm. Detta är ofta det mest givande av drömmar, som ger er en tillfredsställelse om att ni klarar er, att ni har er själva att tacka för var ni nu är i livet.

Att kunna landa i det och vårda er dröm, det är drömmen. Men för somliga ger en uppfylld karriärdröm inte denna glädje och känsla av en god prestation, utan det kan bygga upp ett tomrum inom er, där drömmen förut byggt bo. Som att ni inte längre har något att sträva till. En känsla av ”var det bara så här det skulle vara?”, ”är detta så det ska vara resten av mitt liv?” etc. Då är er dröm plötsligt borta, trots att ni lever den. Ni är mitt i centrum av er dröm, men ser det ej för den ligger inte framför er, utan är i er. Det är något ni inte ser, utan något som ni är i.

Vissa som får det de önskar blir så nöjda, att de slutar sträva framåt. Detta är inte heller något som gör er tillfreds i längden. Men inte heller de som inte stannar uppe och luktar på blommor utan genast fortsätter mot nästa mål. Balansen är som alltid vägen. Vad kan då hända när livet inte alls blir som ni tänkt er? Kan det leda till nya drömmar är det gott. Det är dock oerhört svårt att se att det liv ni drömt om och förväntat er att få, inte blir såsom ni tänkt, drömt och planerat. Alla människor får inte de jobb de önskar och tror sig skulle älska. Alla får inte den familj de längtat efter.  Andra kanske får familj, men drömmer sig bort. Livet är fyllt av väntade och oväntade händelser, möten med människor som ni aldrig trott ni skulle möta.

För att bli tillfreds med det liv ni lever behöver ni drömma om det liv ni önskar leva, för att sedan acceptera det liv ni faktiskt lever. Hitta nya drömmar som kan uppfyllas. För när ni väljer att följa flödet i ert liv, göra er själv till huvudperson, så kan ni skapa nya drömmar om framtiden, som baseras på ert liv här och nu. Men också ge er tid att sörja det ni inte får, för att också se vad ni har.  Om ni önskat er barn, och sedan upptäcker att detta ej ligger på er väg, så behöver ni ge er tid att sörja detta, för att sedan kunna hitta en annan mening med ert liv. Andra som ni kan ge den kärleken till än till de barn ni inte fått. Om ni velat ha en karriär i ett yrke ni ej bemästrar behöver ni likaså hitta vad ni ändock har. Ingen människa har allt men alla har något. Balansen mellan att sörja det ni  inte har och uppskatta det ni har är det som kommer ge er det mesta utav ert eget liv på jorden.

Kärlek kan se ut på många vis, vänner, familj, partner, barn, djur… När  ni ger och känner det kan ni hitta ett förhållningssätt, som gör er nöjda och tacksamma. Att reflektera över livet som varit och är, är viktigt, men det gäller att blicka framåt, för inget går att ändra bakåt. Och inget förändras av sig självt, ni behöver vara här och nu, och skapa den framtid ni drömmer om. Revidera era drömmar efter verkligheten så kommer ni upptäcka att ni får era önskningar uppfyllda lättare. Kraften i drömmen är vad som leder er framåt, men handlingen är vad som får drömmen att ta form. Kräv inte er dröm, kväv inte er dröm, leta inte efter den men gå mot den, så kommer ni dit ni skall. Där livet kanske inte är exakt som ni tänkt er, men där  ni står med nya drömmar om en framtid som bygger på livet ni lever.”

Välkommen tillbaka nästa vecka!

Kontakt. Facebook.

 

Publicerad av Annmari Dohnfors, 2018-12-02 17:15