Är det konstigt att man längtar bort nån gång…?

langtanDet finns många sångtexter som handlar om “Längtan”, Lena Andersson sjöng på 70-talet “Är det konstigt att man längtar bort nån gång”, och Cajsa-Stina Åkerström sjunger den vackra “Av längtan till dig”, listan kan bli lång. Längtan har en central betydelse för oss. Som vi kan läsa i Ä-posten här nedan så “knuffar” den oss framåt i livet. Den hjälper oss hitta vad vi vill, och ger oss en väg och möjlighet att nå dit. Och den stimulerar vår fantasi.

I Ä-posten kan vi också läsa om hur viktigt det är, att inte låsa oss fast vid att det vi längtar till “måste” bli av, för det kan då leda till att vi tappar tron på en lycklig framtid, om det vi längtar efter sedan aldrig blir till verklighet. Ibland kan ju vår längtan faktiskt vara helt orealistisk att förverkliga, och är vi då inte öppna i sinnet kanske vi missar något viktigt, kanske vi till och med missar att vi faktiskt redan har det vi längtat till. Det kanske bara ser lite annorlunda ut.

Jag (Annmari) drar mig till minnes hur min fröken i sjätte klass skrev i min poesibok om hur hon såg mig ibland i längtan och drömmar fly ut genom fönstret… Var det sant? Jo det var det nog.

Här innan Ä-posten vill vi passa på och påminna om, att vi lördagen 29 oktober KL 14 – 16 kommer att ha ett föredrag. Plats Surbrunnsgatan 16 i Stockholm. Läs mer om detta under fliken “Aktuellt” på menyn.

Ä-post:( se Hannahs förmåga)

“Ordet “längtan” kan appliceras på många olika slag av längtan.

Längta bort. Längta hem.

Längta efter någon. Längta efter något.

Längta till något ni inte har. Längta till något ni har, men inte har just nu.

Längta till något ni haft och mist.

Längtan är en känsla, som kan ge lycka och hopp. Men längtan är också en känsla, som kan orsaka en sorg över vad ni inte har, och en rädsla att aldrig få det ni längtar efter. Dock är att längta efter något en oerhört viktig del av livet. Ty utan längtan skulle ni ej blicka framåt på samma vis.

När någon är så deprimerad att till och med längtan göms undan och glöms bort, då blir det svårt att se en ljusare framtid. Även när ni är tillfreds med ert liv har längtan en plats i er. För att längta efter något/någon ger er drömmar och förhoppningar, som kan bli sanna. Och ni når då ännu ett steg närmare en ännu lyckligare tillvaro.

Så varför kan då längtan göra så ont? Jo, när ni längtar efter något ni tror er ej kunna vara utan, så låser ni fast ert hopp, er framtid med att denna längtan skall bli till verklighet. Ni lägger således över kontrollen av era i liv i händerna på något/någon utanför er själva. Ni kan bli så fixerade vid att “om den personen aldrig älskar mig, så är mitt liv slut”, eller om ni inte får det eller det jobbet så är allt “kört”.

Så längtan kan bli en boja, där ni är fast fixerade vid, att just denna önskan/dröm/längtan kommer vara avgörande för er framtid. Så länge ni går med den bojan kring er fot, så blir det trögt och tungt att slita sig loss från den önskan/drömmen/längtan, för den hindrar er då från att lösgöra er och hitta nya saker att längta efter. Kan ni se det?

Men om längtan får er att kunna öppna er, ej låsa fast er vid en enda person, händelse etc., då är den en av livets goda krafter. En väg att hitta vad ni vill, att vara i kontakt med era innersta känslor och att längta efter något blir då en morot och en väg att nå era mål.

Att längta efter kärlek är en mänsklig faktor, men längtan kan göra att ni även här låser er för hur denna kärlek skulle se ut, och ser den då inte ut som i er dröm, så kanske ni missar den. Och om det är själva längtan efter kärlek, som ni får ett “kärleksrus” av, så kommer ni att välja bort den kärlek ni har och får, för att få fortsätta längta.

Vissa kan vara “kära i kärleken”, likadant kan känslan av att längta efter någon/något vara det ni egentligen vill hålla kvar. Mer än att få det ni längtar efter.

Längtan efter att få något speciellt stort eller litet, kan få er att jobba hårt för att kunna ha råd med det. Det kan få er att växa och hitta en väg, att få det ni vill ha. Det kan vara, att när ni väl får det ni önskar är ni så glada och tacksamma, att ni vågar stanna upp och njuta innan ni längtar efter nästa sak. Men det kan också få er att direkt längta efter nästa sak.

Att längta efter något är aldrig fråga om klasskillnader. Längtan i sitt innersta väsen är lika för alla. Dock kan förnuftets rationella sida spela in, och om ni är otroligt fattig, så kanske ni försöker styra er längtan till att vara någorlunda realistisk. Medan någon annan som har stora resurser, pengar, utbildning kanske längtar efter något större. Längtan är ändock likadan. Dock kan ni vara olika nöjda när det ni längtat efter väl är ert.

Längtan är viktig och att ha drömmar är viktigt, ty utan längtan och drömmar blir livet ganska trist. Det är dock en vågskål, en balans att hitta en väg att vara tillfreds med hur livet är nu och att ändå längta till något mer, längta efter att nå era mål, att hitta er kärlek. Att vara den ni vill vara.

Längtan i sig är en hoppfull känsla, men den kan tyngas ned av förväntningar, rädslor och när den låses fast vid en enda sak, person eller jobb kan det istället bli till ett hinder.
“Längtans tider” heter det, och det kan betyda att tiden ni spenderar med att längta är minst lika viktig, som att nå dit hän. Det finns alltid tid för längtan. Till skillnad från att gå i “väntans tider”, som till slut når dithän där det ej längre är en väntan utan ett nu. Så att längta är betydelsefullt och ökar era chanser till lycka.

När ni vänder längtan till en drivkraft, en morot och en dröm, är den endast positiv. Längtan behöver vara fri, längta inte efter endast en enda sak utan försök vara öppna. Tillåt er små, små “längtanar” och stora visioner. Längta efter det lilla och det stora, och fortsätt sedan att njuta av det ni längtat till, när det är i er hand. Så hittar ni balansen mellan nuets verklighet och längtans drömmar.”

Nästa vecka är ni välkomna tillbaka igen. Då tänker vi skriva om ämnet “Saknad”.

Kontakt. Facebook.

Publicerad av Annmari Dohnfors, 2016-10-11 00:00