Ett liv i balans… tråkigt eller rentav spännande?

Att leva ett liv i balans, vad innebär det? Hur kan vi hitta vår egen balanserade tillvaro?  En tillvaro som ger oss vad vi behöver.

Änglarna säger ofta att om det finns ett enda ord, som skulle beskriva allt vad vi bör ha och behöver i livet, så är det balans. De har även sagt att uttrycket ”lagom är bäst” är ett uttryck som de tillfullo står bakom. Men visst är det väl så för de flesta av oss, att vi inte direkt tänker att lagom är bäst? Trots att lagom per definition faktiskt är en perfekt utmätt mängd.

Att vara för lite eller för mycket, att ha för lite eller för mycket är per definition inte perfekt. Så egentligen borde lagom ha samma positiva status som ordet perfekt. Men det är som om vi mer och mer går emot tider där allt skall vara uttryckt i bäst och sämst, inte den balanserade ”perfektionen” i ordet lagom. Så vår strävan efter mer, är just vad som kan få oss ur balans.

För om vi tänker oss en gungbräda, så behövs det lika stor tyngd på bägge sidor för att gungbrädan ska stå rakt. Men precis som att en gungbräda med två lika tunga tyngder kan gungas med hjälp av lite handlingskraft, så kan vi leva i balans (jämntyngdhet), men ändå få uppleva upp-och nedgångar, gungbrädans vippande. Är det två ojämna tyngder då hamnar den ena sidan alltid är upp och den andra alltid ner, och då blir inte gungningen lika rolig.

Så en balanserad tillvaro innebär inte ett statiskt tillstånd. Ingen är helt balanserad hela tiden, och det är det som gör att när vi väl hittar balansen igen så kan vi uppskatta den och de stunder där balansen har satts i gungning. Det mesta kan vara gott i rätt mängd, det finns som bekant många maträtter och drycker som kan vara nyttiga i en viss mängd, men skadliga i för stor eller för liten mängd. Så det går inte att generalisera ens livets goda som enbart gott. Allt har sin baksida i fel mängd. Vad som är rätt eller fel mängd kan dock variera från person till person, tillfälle till tillfälle, men grunden är att även skadliga ämnen i små mängder behöver inte rubba balansen.

Att gå balansgång på en lina är inte samma sak som att leva sitt liv i balans.  En lindansare har inte råd med felsteg, medan vi på livets väg kan tappa balansen utan att falla, gå lite hit och dit och ändå vara inom balansens trygga tillvaro. Kropp och själ behöver också leva i balans med varandra. Att vi som änglarna ofta säger tar beslut med hjärta och hjärna hand i hand ger oss just det, balans mellan kropp och själ, som då ger oss en bredare väg att balansera på, än om vi endast lyssnade på vår hjärna eller endast följde hjärtats röst.

Här låter vi nu Änglarna säga sitt om livets balans.

Ä-post (se Hannahs förmåga):

”Att leva ett liv i balans betyder inte att livet måste vara en plan linje. Tvärtom, för att leva i balans behövs lite obalans, både toppar och dalar. Balans kräver lite av varje. Balans är inte liktydigt med att vara likgiltig, att inte kunna leva ut känslor, att inte vara passionerad.

Vad vi syftar till när vi talar om ett liv i balans, är att livet må innehålla mycket, men att det är som ett smörgåsbord, en buffé och ej bara förrätter, varmrätter och efterrätter. Om vi använder liknelsen av en buffé, så finns det mycket gott att välja på. Ni kan välja och välja bort. Ni kan ta extra av något och inget av annat. Ni har alla valen på bordet framför er. Ni kan prova er fram vad ni gillar och vad ni ogillar. Ni kan lämna kvar något, för att ge utrymme för något annat.

Ni har alla val framför er, och ni kan välja och välja om. Till skillnad från när ni sitter på en restaurang, beställer en varmrätt, ni väntar på denna rätt, den tillagas och när ni slutligen har den på bordet, så har ni exkluderat allt annat på menyn och valt ut just denna rätt. Men vad händer om rätten blir fel? Även om pengar inte är något problem för er, så brukar ni ändå finna er i ert val, äta maten eller lämna kvar den, men sällan beställa en ny rätt. Så även om ni på buffén väljer att välja mer av något och mindre av något annat, så är ni friare och i balans. Kan ni se det?

Detta gäller i allt, att vara extrem åt något håll är sällan receptet på ett tillfredsställande och spännande liv.  När ni väljer endast en enda sak att leva för, att tro på, ett sätt att vara, då mister ni oförutsägbarhet, livsglädje och njutning. Kan ni se det? Att i ett balanserat liv får ni mer av allt, alltså har ni en större livsglädje, en bredare upptäckarglädje, ni låser er ej vid en enda sak. Så balansen blir spännande och påhittig, nyskapande och äventyrlig, tvärtemot vad många vid första antydan av ordet balans tänker på.

Att ”snöa in” på en enda sak är inte spännande, det är begränsande hur spännande än denna enda sak är. Kan ni se det? Så det är inte bara det att ett balanserat liv är ett harmoniskt liv. Det är även ett fylligare liv, där ni får chansen att pröva fler och fler saker. Ni behöver inte gå till ytterligheter, för mellan motpoler finns det ett så stort spektrum, att det är där spänningen ligger. Att bli besatt av någon eller något gör er isolerad, gör att ni får tunnelseende, som gör att ni ej ser allt ni missar. Att inte bli för beroende av någon eller något, men ej heller för oberoende, det är balans och det ger liv.

Att vara enkelspårig smalnar av era vägar tills ni måste gå balansgång för att ej tappa balansen och stega utanför er smala väg och falla. Men ju bredare ni gör er väg, desto lättare har ni att hålla balansen. Om ni nu tänker er bilden av en lindansare, är det då inte klokare att ha ett skyddsnät att falla ned i om ni mister balansen än att bara gå på den smala linan? Om linan skulle stå för att vara extrem i något, en tro i religion, i rasfrågor, i rätt och fel, i en besatthet av någon eller något, vad skulle då finnas kvar som skyddsnät? Endast ett vakuum. Om ni däremot har en öppenhet för att livet är mer än en trosuppfattning, en ”rätt” ras, en ”rätt” väg och en ”fel” väg, då har ni ett skyddsnät som ni kan falla mjukt i om ni tappar balansen på livets lina. Ty ni har då ej låst er vid att linan är den enda rätta vägen. Ni har valt er väg, men ni har ert nät, ert nätverk som är större än linan, större än ett enda val, en enda väg, ett extremt tänk.

Så balansen är inte tråkig, och den innefattar upp och ned, hit och dit, men det ni har i balansen är valen och öppenheten, som gör livet mer spännande. Balans är alltså inte lika med tråkig utan med möjligheter i livets alla delar. När ni hittar det kan ni hålla balansen på den smalaste linan och den bredaste vägen. Då kan ni leva i frihet och tro på er själv och varandra.”

Kontakt. Facebook.

Välkommen tillbaka nästa vecka!

 

Publicerad av Annmari Dohnfors, 2017-08-14 11:56