Respekt, som krav eller av fri vilja.

Vad ligger i ordet ”respekt”? Respekt kan innebära mycket. Att respektera någon kan vara att se upp till någon, att beundra denna person och vad den gör. Detta i sig kan göras underdånigt eller vara på en likvärdig nivå. För även om beundransformen av respekt kan vara icke underdånig, så behöver den inte vara ömsesidig.

Att respektera sig själv kan också vara på ett enkelt vis, som en självklarhet, att vi har både rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi ser oss då inte som varken mer eller mindre värda.

Alla förtjänar respekt, även om allt vi gör inte är respektingivande. Ty i ”respekt” ligger en form av acceptans. Om vi respekterar någon annans åsikter behöver det inte betyda något annat än att vi accepterar, att det inte är vår sak att försöka ändra på dem. Vi kanske inte håller med, men vi överlåter det till den andre. Vi respekterar att vi tycker olika, som det engelska ordspråket säger så bra; ”We agree to diagree”.  Detta är en form av respekt.

Vi kan älska någon utan att respektera den, vi kan respektera någon utan att älska den, vi kan också respektera vissa sidor men inte alla hos någon.

Den som kräver respekt får sällan respekt i sin ”rena, enkla mening” utan genom att andra räds personen ifråga. Likaså kan någon som är så underdånig och självutplånande framkalla känslan av att de är mindre respektingivande. Så hur gärna vi än skulle vilja isolera ordet ”respekt” till en enda betydelse så går det ej. Det finns många nyanser och det behövs fler ord för att förklara respekt än vad man vid första anblicken kan tro. Så med detta i åtanke, vad är respekt för er? Änglarnas tankar följer här nedan.

Ä-post (se Hannahs förmåga):

”Att vara respekterad, vad innebär det egentligen? Ordet ”respekt” slängs det ofta med i olika sammanhang, där de kan ha olika betydelse. Det kan användas till något mycket vackert, men också till något näst intill hotfullt. Men ”respekten” i sig är något fint. ”Respekten” har inga onda avsikter, den är stolt och stark och står med huvudet högt utan att vara högfärdig.

Det finns många uttryck där ”respekt” är inblandat. Till exempel att vara en respekterad samhällsmedborgare. Men vad betyder det egentligen? Att någon är för mer än andra? Att rangordna människor efter befattningar och ras och religion, det är egentligen inte vad ”Respekt” står för, ty ”respekten” har inga samhällsskikt, inga rasideologier och har stor respekt för religionsfrihet.

Någon klär sig respektfullt. Inte heller här finns ett facit för vem som bestämmer vad som är respektfullt. Är det att kvinnor ej får ha korta kjolar, att män ej får ha shorts eller sandaler. Det är ej heller ”respekten” roll att agera klädpolis. ”Respekten” själv ikläder sig aldrig polisrollen, det är endast att den används till detta syfte när någon vill tjäna på det.

”Jag förtjänar respekt.” Det kan betyda att det är sagt i vredesmod och som ett slags hot: ”att om du inte… så straffas du”.  En människa som ”förtjänar” respekt bör inte behöva påpeka det. Det är något omgivningen bör lägga märke till på egen hand. Det är den respekten som ”förtjänas” genom handling och vänliga ord, ej genom ”tvång” och stränga ord.

Ömsesidig respekt. Det är något som sällan kan snedvridas, ty det är just fråga om ömsesidighet, och så fort den missbrukas så tippar skålen och ömsesidigheten är ur balans.

Respektera din nästa… Det är gott och väl, men lika viktigt ert nu och ert förflutna. Att respektera livet och de människor och djur ni möter. Att respektera naturen och värna om den.

Att vara respektingivande. Det står ofta för någon som har en sträng personlighet, någon som inte många vågar gå emot, trotsa eller ignorera. Denna respekt är ofta byggd på rädsla och då ej i grunden respekt i dess rena form. Först när ni ej är ”rädd” för den ni ”respekterar”, kan ni veta om ni respekterar denne eller ej.

Att respektera någon behöver ej vara synonymt med att tycka om någon. Att tycka om någon behöver ej heller vara synonymt med att respektera denna någon.  Ingen människa kan ej heller respektera alla sidor hos någon annan människa. Det vill säga ni kan älska någon, men ni kan se att denna någon har sidor som ni faktiskt ej hyser respekt för. Med detta menar vi inte att ni bör disrespektera den personen, men att veta att ni inte håller med i allt den säger, gör och tycker. Kan ni se skillnaden?

Det är viktigt att ”respektera” att någon annan är så som den är. Ni kan respektera att den människan har vissa sidor som ni ej gillar och respekterar, men att ni respekterar att dessa sidor finns.  Det är två olika former av respekt. Att respektera hur ”landet ligger” och att respektera som i ”se upp till”, ”vilja vara så” etc.

Att respektera någon kan vara att acceptera någon med fel och brister. Att inte se det som om ni bara kan respektera den som bara har sidor ni håller med om.

Att respektera sig själv handlar också mycket om acceptans, att acceptera er själva. Och när ni känner att ni gjort något ni ej känner respekt för, något som var fel, acceptera då vad ni gjort och försök hitta vägar framåt, att göra bättre nästa gång.  Be om förlåtelse när ni behöver, och visa respekt mot era medmänniskor och er själva genom att ta ansvar. Då har ”respekten” hittat hem.”

Välkomna tillbaka nästa vecka.

Kontakt. Facebook.

 

.

 

 

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2017-05-23 11:14