Tur och Otur…

Tur och Otur.

Vad är egentligen ”Tur” och ”Otur”?  Har vissa personer mer tur än andra, och finns det de som är otursförföljda? Kan vi påverka turen? Det finns en rad ordspråk och skrock om ”Tur och ”Otur”.

Krossar man en spegel, riskerar man sju års olycka, hittar man en fyrklöver betyder det tur, går man under en stege står oturen på tur. Har man otur i spel, så sägs det att man istället har tur i kärlek. Spikar man upp en hästsko för att dra till sig lyckan, så gäller det att sätta den åt rätt håll, så att inte lyckan istället rinner ut.
Bajsar en fågel i huvudet på dig, så ska du inte bli förskräckt, för det betyder tur!

Och om det regnar när du gifter dig, så kan du vara lugn, för regn i brudkronan bringar lycka till äktenskapet.

”Tur är den skickliges belöning” är ett ordspråk, som figurerat i den filosofiska debatten. Är även skickligheten baserad på tur? Det låter vi vara osagt här… 🙂

Det här med tur och otur har intresserat både psykologer och filosofer och många studier har gjorts härom. Vad är skillnaden mellan dem, som säger sig vara lyckosamma och ha turen på sin sida och dem som har otur? Den brittiske psykologiprofessorn Richard Wiseman är en av alla som velat reda ut dessa begrepp. Han intervjuade och gjorde experiment med mer än tusen personer, som sa sig ha endera extrem tur eller otur.

Hans tes var att det är människan tankar och attityder, som avgör om de har tur eller otur.( Väldigt likt det vi kan läsa om i Ä-posten.) Om Richard Wisemans resultat kan den som så önskar läsa mer på nätet. Men vi ger här ett litet citat om ett av experimenten.

”Han lät här några personer räkna antalet bilder i en tidning. Han talade inte om, att det på sidan två stod med stora bokstäver: ”du kan sluta räkna nu, tidningen innehåller 43 bilder”. De tursamma upptäckte meddelandet, medan de otursamma var alldeles för upptagna med att räkna, för att se möjligheten att slippa.” Hans analys av det hela var, att de tursamma omedvetet använde sig av en teknik, som går att utveckla, den att uppmärksamma det oväntade och normbrytande.”

Många vill däremot tänka att det är slumpen som styr, och att vi med magi och vidskeplighet kan påverka vår tur eller otur. I Ä-posten längre ned kan vi läsa: ”Det är inte en magi som styr era liv, och ni är inte chanslösa mot denna ”otur”. Ni kan välja att se det som att ibland går saker bättre, ibland sämre, ibland inte alls, men att det går att ändra på. Det står ej skrivet i stjärnorna.” Något som vi instämmer i, det handlar mer om attityden till livet och det som sker.

En del personer tillskriver sig själva eller andra tur istället för skicklighet. Och detsamma med otur. Man förminskar på detta vis antingen sig själv eller någon annan.

Annmari: ”Jag drar mig här till minnes något som kan passa in här. För många år sen spelade jag golf… En person i sällskapet hade en väldig otur(enligt honom själv) 🙂 Varje gång han missade ett slag eller en putt brast han ut i en harang av ord, om vilken otur han hade. När en av medspelarna slog ett bra slag, så utgöt han sig om vilken sagolik tur den personen hade. Och när medspelaren gick bet på en kort ”självklar” putt, blev den omedelbara kommentaren ”äntligen någon rättvisa!”

Ä-post: (se Hannahs förmåga)

”Tur är inte något som bara få förunnas. Det är bara att vissa är mer eller mindre benägna, att känna sig lyckosamma. Det finns ett uttryck ”att vara oturförföljd”. Är det också få förunnat eller snarare drabbat? Likväl här, så handlar det ofta om er inställning, som är närmre vad individen känner för sig själv.

Om vi talar om tur, som i turen att vinna på Lotto, så är det den rena turen. Det har inget att göra med, att vara en lyckad lottägare, däremot kan man ju ej vinna på Lotto om man ej spelar eller köper en lott. Att ha otur i lotterier handlar väl egentligen istället om, att nästan alla lotter är nitlotter.

Så om turen kan vara ren och skär tur. Kan även otur vara det? Eller har otur i större grad ett sammanhang? Det är inte lika lätt att definiera otur. För där spelar fler faktorer in, det är inte svart eller vitt.

Ni föds inte med tur eller otur. Ni föds till en värld, som kan vara mer eller mindre lätt att leva i. Men det handlar ej om tur och otur. Mer om fakta. Att födas i ett land och en kultur, som är priviligierad, ger en lättare start än att födas in i ett krig och förtryck. Detta är dock ej tur eller otur.

Hur ser vi då på lyckanden? Är det tur eller hårt jobb, som ligger bakom? Ofta för att nå stor framgång behövs hårt jobb, men också lite tur vad gäller att vara på rätt plats vid rätt tid. Och få möjligheter, som inte hade givits om ni ej varit exakt där ni var i exakt den stunden. Här är det då en tangering med vad ni kallar ”meningen”. Och i ett sådant fall är ”tur” och ”meningen” förklaring för samma sak., att ni vet att ni lyckats, då ni hade timingen på er sida.

Om ni ser någon annan lyckas, så kan ni också tillskriva detta till turen, ibland på grund av avundsjuka, att ni ej är lika framgångsrika. Detta leder er dock till att ni förminska någon annans jobb, för att stärka ert självförtroende.

Om ni ser er egen framgång som tur mer än, att ni lyckats för att ni faktiskt är bra, så är det för att ni inte vågar ta åt er äran, som är er. Det är aldrig bara ”tur” i lyckanden. För även om ni har ”tur” först, och blir uppmärksammade för något ni gjort eller för den ni är, så kan ni ej fortsätta rida på ”turvågen”. Om ni ej jobbar på, så kommer ni ej fortsätta att gå framåt i den karriär ni kanske ”halkat” in på. Så lite tur, talang och arbete, det ger en långvarig framgång. ”Tur” är kortvarigt.

Tur är mer nyckfullt, än att göra något för att lyckas. Tur kan tillskrivas slumpen. Arbete kan ni påverka. Otur likaså.

Så vissa av er kan känna sig drabbade av otur, känna en hopplöshet, som gör att ni ej tar i tu(r) 🙂 med det ni kan ändra på. Det är då lätt att antingen tycka synd om sig själv och halka in i offertänk, eller att vara rädda att ni är så otursförföljda att ni ej vågar vara nära de ni älskar, av rädsla för att de ska dras ned i er” otur”. Som tur är så fungerar tur och otur inte så.

Det är inte en magi som styr era liv, och ni är inte chanslösa mot denna ”otur”. Ni kan välja att se det som att ibland går saker bättre, ibland sämre, ibland inte alls, men att det går att ändra på. Det står ej skrivet i stjärnorna. Ni kan påverka era liv och er inställning, så var lite lyckligare genom, att ta makten över era lyckanden och fokusera på det ni kan göra, ej överlämna det till en högre makt, som ger er tur eller otur. Ni är fria att välja.”

Nästa ämne på tur 🙂 ,på fredag, handlar om att ”Stå upp för sig själv” och att ”Stå på sig”, vilket inte alltid är samma sak…

Publicerad av Annmari Dohnfors, 2016-03-22 00:00