Om längtan efter förändring, och om rädslan inför den…

Förändring del II..

Val ger forandringHannah här: Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Förändringar går snabbare och snabbare. Hur påverkar det oss? Vi kan längta efter förändring samtidigt, som vi är rädda för den.

Att byta frisyr innebär ofta en “lagom ofarlig” förändring. Inte helt oåterkallelig, men ändå lite… Jag har som säkert många andra, när jag känt mig uttråkad av frisyren klippt lugg, för att sen bli missnöjd… växa ut luggen… tröttna igen och klippa. När jag var liten gick jag alltid glad och förväntansfull till frisören, för att efter klippningen ofta ha tårar sprutande likt lille Skutt. 🙂

Ingen dag är den andra lik, även om vi ändå ibland har en känsla av att så är fallet, att det känns som om allt står still. Vi blir uttråkade och längtar bort. Drömmen framåt blir till en flykt från vardagen. Att drömma är av godo, men det gäller att försöka se om drömmen om förändring, handlar om att vilja skapa en bättre framtid, eller om det är en flykt från nuet.

Ibland “tvingas” vi till förändring av yttre omständigheter, såsom egen eller närståendes sjukdom, en närståendes död, eller att vi mist jobbet. Vi tittade lite på det i inlägget från 11 mars om att “Gå vidare“. Yttre omständigheter, både privata och från samhället. I stort och smått. Till och med vädret “tvingar” oss till anpassningar. 🙂

“Var och en sin egen lyckas smed”… som ett gammalt talesätt lyder är aktuellt i dagens samhälle, allt hänger på individen. Förr var framtiden mer utstakad, som vi kan läsa om i Ä-posten längre ner.

Ett annat talesätt “No matter how flat you make a pancake, it still has two sides” (Det spelar ingen roll hur platt du gör pannkakan, den har fortfarande två sidor). Det positiva är att vi kan påverka våra liv. Det negativa är om vi själva eller omvärlden ställer för höga krav på oss, kan resultatet bli att vi känner oss misslyckade, om vi inte lyckas leva upp till verkliga eller inbillade krav.

Vårt samhälle förser oss alltså med en rad valmöjligheter. I Ä-posten kan vi läsa om hur rädslan för att välja “fel” eller gå “fel” kan hindra oss att ta nästa steg, att göra en förändring. Och vi fortsätter som förut.  Här finns ett annat passande ordspråk, “Det är dags att kliva av hästen, när man upptäckt att den är död.”

Det finns olika anledningar till att vilja streta emot en insikt, som “kräver” en förändring. Vi kan till exempel “blunda” för en insikt, som vill visa att vi levt på ett vis, som inte varit bra för oss. Detta för att det då kan kännas, som om vi “slösat” bort en massa tid av livet. Och så fortsätter vi istället som förut. Änglarna menar dock, att det inte är slöseri innan vi fått vår insikt. Vi kunde ju inte gjort annorlunda då. Däremot när insikten fallit på plats, och vi ändå inte tar steg mot att förändra vad vi inte är nöjda med, då först kan vi tala om “slöseri”.

Ironiskt nog är rädslan för att känna detta “slöseri” ofta så stark, att vi skjuter upp förändringen, vilket egentligen bara ger oss än mer tid att känna vi “slösat” bort.

Innan Ä-posten tar vid avslutar vi med att citera något som vi hörde Tommy Körberg säga i TV: ” En insikt “drabbar” oss aldrig Den får vi jobba för.” 

Ä-post: (se Hannahs förmåga).

“Allt känns som om det går snabbare och snabbare i dessa dagar. Tiden rent klockmässigt är dock konstant. Men förr fanns det inte lika många valmöjligheter, gällande val av yrke, bostad eller partner. Livet låg i högre grad utstakad framför er. Ni föddes in i ett samhälle, där ni ofta blev kvar.

Nu däremot har världens lekplats öppnats på ett större plan. Att resa över jorden är inte bara få förunnat. Att välja sin egen väg, att skapa sitt eget liv är lättare idag. Det är vackert, men det innebär också ett större ansvar för era egna liv, såväl som era näras, och för omvärlden. Det ni gör påverkar i större grad fler människor, ju fler människor ni har i ert liv.

Ett mynt har alltid två sidor. Det som är gott är, att ni kan skapa era liv, ni kan påverka er plats i samhället och er väg. Ni har tusen och en valmöjlighet.

Det som dock är baksidan av detta mynt är, att alla dessa val kan ge beslutsångest. Detta kan gälla i relationer, där en ständig rädsla att välja fel, därav kan leda till att ni kanske ej ge en person chansen att utvecklas i ett förhålland med er, utan ni tänker “hm, det finns nog någon bättre för mig därute”. Men då står ni med ena foten utanför förhållandet, och det kan aldrig utvecklas, så länge inte bägge fötterna står innanför tröskeln.

Det finns tusen och ett jobb att drömma om, men när ni väljer ett är risken att ni då tänker “åh, om jag valt något av de andra tusen, så vore jag mer tillfreds, lyckligare och så vidare”. Detta är en svår balansgång, för val är det finaste som finns, och de finns i varje stund. Men att lamslås av beslutsångest inför valen stoppar flödet.

Det finns ett uttryck som säger att “allt har sin plats”, och det stämmer, men om ni inte vågar välja av rädsla att välja fel, eller att ni väljer, men sedan ständigt tänker på vad ni “kan ha missat”, så är ni ej på den platsen. Ni är mellan två steg och vågar inte ta steget av rädsla att “fastna” eller “gå fel”.

Människor har ofta både en längtan bort och en längtan hem. När ni är ensamma längtar ni ofta efter tvåsamhet, och i tvåsamhet blir längtan ofta efter ensamhet. Det är så lätt att alltid vilja ha det som inte är nuet. Antingen drömma bakåt, att “tänk om jag valt det och det, då vore allt frid och fröjd”, eller drömma framåt, att “när jag uppnår det och det, så blir allt frid och fröjd”.

 Men var kommer då “fröjden i nöjdhet” in? “Nöjd i fröjd” borde vara vad alla önskar uppnå. Att vara nöjd betyder inte att ni inte bör, kan eller skall ha drömmar. Tvärtom handlar det mer om att vara nöjd, där ni ger er en möjlighet, att nå dit ni drömmer på riktigt, med riktiga steg, inte bara drömmar bort från nuet, utan drömmar till framtiden.

Ofta är det när ni ej är tillfreds med nuet, som ni längtar efter förändring. Och ibland är nuet inte något ni är nöjd med, och att detta är “sant”.  T.ex. om ni lever i en krigszon, så är det klokt att ej vara nöjd med nuet. Men om vi talar om den grå vardagen, det som kallas “ekorrhjulet”, där leder en acceptans och en form av nöjdhet, till en stabilare grund att stå på än, att snurra runt, runt i ekorrhjulet utan kontroll. Och att då istället ta steg mot förändring.

Det ni längtar till kan ni dock rädas, när ni väl når dit hän. Om ni skall byta jobb, så kan det gamla jobbet plötsligt kännas så, så svårt att lämna. Det handlar då om en rädsla, att förändringen går åt fel håll, och att det ni tröttnat på nu inte längre känns trist, utan tryggt. Eller när ni tar er ur en relation, och er partner träffar en ny kärlek. Då kan er före detta partner plötsligt verka attraktiv igen. Vissa tar då och gör ett nytt försök tillsammans. Det fungerar så länge det inte handlar om en rädsla för förändring, eller rädsla för att vara ensam, utan att det handlar om, att tiden ifrån varandra har visat, att ni faktiskt vill vara med varandra.

Så hur vet ni vad som är vad? Jo, genom att vara i nuet, blicka bakåt och se framåt.  Att försöka att inte älta gamla val, de är gjorda och kan ej väljas om. Utan göra nya val, och vem vet, ni kanske ändock kommer dit ni skulle hamnat om ni valt det förut. Men det är skillnad på, att lära av det förgångna gentemot att ångra det.

Så vad är baksidan och vad är framsidan? Det gäller att titta på bägge, och se vad i detta val, som är baksida för just er? Och vad som är framsida? För någon annan kan myntets baksida, vara er framsida.

Så våga förändra och utvecklas, men förändra ej för förändringens skull, eller för att ni känner att det förväntas av er från andra eller av samhället.

Vill ni jobba på samma arbetsplats i hela ert liv, våga det. Det som gör er nöjda är er väg.

Om ni hittar er livspartner tidigt, och kan leva i denna relation hela livet, våga det. Om ni vill skiljas, våga det.

Förändring är ej rätt eller fel i sig. Det är vad ni gör av förändringen, och vad ni önskar av den, som visar vägen.

Längta ej bort när ni är hemma, längta ej hem när ni är borta, utan försök vara nöjda med, att ni vet, att när ni är borta kommer ni hem och vice versa. På så vis kan ni vara i det ni är i nu. I nöjdhet. Livet förändras vare sig ni vill det eller ej. Men försök att följa med i förändringen och lev med den. I “nöjd och fröjd”, med nyfikenhet.”

 

Nästa vecka botaniserar vi kring bland annat “Tur och Otur”.

Du hittar oss också på Facebook nu.

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2016-03-18 00:00