Vad är egentligen snällhet?

Att vara snäll är nog något nästan alla vill vara. Det vittnar också de otaliga ordspråk och citat man kan hitta om man googlar på ordet ”snällhet”.  ”Det viktigaste är att vara snäll” ”Innerst inne var hen i alla fall snäll” m.fl. Vi uppmanas att vara snälla, att det är det viktigaste… Samtidigt sägs det ibland lite nedsättande att även ”korna i hagen är snälla”.

Vi båda är för att man ska sträva efter att vara snäll, att ha en vänlig attityd till andra människor, att med vänlighet lösa konflikter, men att det inte betyder att vi ska vara mesiga. Tvärtom ska vi vara sanna mot oss själva, stå för våra åsikter och det som är viktigt för oss. Stefan Einhorns tankar om att vara snäll överensstämmer i stort med vår syn. Han uttrycker sig så här, ” en snäll människa bär i sitt medvetande ständigt med sig omtanken om sin medmänniska”.

Så hur gör man om vi om vi får en porslinsfigur som vi egentligen tycker är väldigt ful av moster Agda, men att vi vet att moster Agda skulle bli så ledsen om hon visste vad vi kände? Och så säger vi ingenting – och nästa år kommer moster Agda med en ny liten figur till samlingen, detta eftersom hon vet att vi blev så glada för den första figuren.  Det blir allt svårare att säga till moster Agda att vi faktiskt inte är lika förtjust i prydnadssakerna som vi låtit påskina. Moster Agda fortsätter att ge nya figurer – kanske vi sätter in figurerna en efter en i ett skåp… Men vad händer då om moster Agda kommer på hembesök och inte ser de fina figurerna figurera vare sig på spiselkransen eller i bokhyllan? Hade det då inte varit snällare att på ett snällt sätt påtalat att figurerna inte riktigt var vår stil?

Sådana här avvägningar står vi ofta inför, mer eller mindre tydligt, och det kan vara bra att ha i åtanke.  Vad är snällast  i varje olik situation?

Någon vi här tänker på som personifierar ”snällheten” är Lill-Babs. När hon nyligen fyllde 80 år beskrev döttrarna henne som snällheten själv. Att vara snäll har genom livet gjort att hon också ibland gått på nitar, för det finns alltid människor som vill utnyttja någon annans snällhet. Lill-Babs menar att vara snäll är värt att fortsätta vara, även om det då och då leder till bakslag. Och det är en filosofi som vi båda skriver under på. Nu lämnar vi över till Änglarna.

Ä-post (se Hannahs förmåga):

Vad är egentligen snällhet? Att vara snäll har många olika ingredienser och lager. Ty snällhet är inte att alltid göra det som andra vill att ni skall göra, eller att alltid vara andra till lags. Det är ej heller att alltid göra det ni själva vill, och alltid vara er själva till lags.

Det är viktigt att vara snäll mot er omgivning, men likaså mot er själva. Ibland går det inte att uppfattas som snäll mot andra, samtidigt som ni är snäll mot er själv och vice versa.

Men det är som sagt uppfattningen det handlar om, för att uppfattas som snäll behöver inte vara samma sak, som att vara det. För ni kan vara snälla även när någon inte uppfattar det så. Kan ni se det? Snällhet är egentligen en egenskap som ni alla kan bära, och ni kan bära den även när ni inte visar den så tydligt. För den riktiga snällhetens grund är att vara god, vänlig och även hjälpsam. Men den är också att vara ärlig och stabil. Snällhet står över elakheten, och den står pall för oenigheter och den håller inte alltid med om allt, men den tar ändock ej sin hand ifrån det den/det som den är oenig med.  

Alla dessa ingredienser och lager samt många fler återfinns i snällheten. Således är snällhet, som samtidigt tycks så enkelt, inte så lätt att förklara med andra ord än just snäll. Att vara snäll både mot er själva och mot varandra är eftersträvansvärt. Att inte välja att bara vara snäll mot vissa, ty snällheten är en egenskap, och har ni en egenskap så finns den där i er alltid. Snällhet är inte som ilska eller sorg, den finns där alltid, och den är mer som en del av er personlighet än en känsla ni bär på. Så hur fördelar ni då snällheten i lagom portioner så mängden ingredienser blir rätt? Receptet för snällhet är individuellt, det går inte att kopiera någon annans recept till punkt och pricka, ty de ingredienser som snällhet innebär behöver även er egen personlighet.   Ni kan dock inspireras av andra som ni tycker är snälla människor och sedan hitta er egen variant av denna snällhet. 

Så går då snällhet att läras ut? Det är en svår fråga att svara ja eller nej på, ty snällhet är en egenskap, som ni förvärvar men ändock redan bär inom er, så ni kan lära er av varandra.  När ni känner hur gott det känns i hjärtat när någon är snäll mot er kan ni välja att ge vidare av denna snällhet och känsla. Ni kan även se att när någon annan är snäll mot någon hur det skapar en gemenskap och glädje, som ni gärna vill delta i. Så på så vis kan ni lära er att vara snälla. Men det som kommer inifrån er när ni sedan är snälla, det är ert och inte inlärt från andra. Så snällhet ger snällhet.

Att vara snäll istället för dum är inte detsamma som att vara dumsnäll. Om ni är snälla mot någon som inte är snäll mot er tillbaka glöm då inte att er snällhet inte var onödig. Om andra bemöter er snällhet med mindre snälla beteenden, ändra då ej ert beteende utan ändra bara vem som blir mottagaren för er snällhet. Så att vara snäll mot någon som ej ger tillbaka bör inte leda er in på en väg av att ni ej heller är snäll. För det ni känner när någon inte är snäll mot er, det är då så nästa person kommer känna inför er. Så våga vara snälla även i en värld där inte alla är snälla och välvilliga, men välj vem ni ger er snällhet till. För varje gång ni är snäll mot någon annan, så har ni givit den personen och er själv en gåva. Men om ni ger en present till någon som de ej uppskattar, ge då inte en sådan present till den personen igen. Den personen är då inte mottaglig för den presenten, snällheten. Men det betyder ju inte att andra inte är det. Någon annan hade kanske blivit själaglad för just den presenten ni valt ut.

Så försök att bara vara och vara snälla mot er själva och er omgivning, och försök så omge er med människor som är snälla mot er och som inspirerar er att vara snälla mot dem. Det är via snällhet ni lär er vilka ni tycker om att umgås med och vilka som tycker om att vara med er. När snällheten flödar åt alla håll är ni där ni ska vara. För att ge och ta emot, det är konsten att vara snäll mot er och andra.”

Kontakt. Facebook.

Publicerad av Annmari Dohnfors, 2018-03-11 19:17