Money, money, money…

Money, money, money , must be funny… som ABBA sjunger.   Ett annat talesätt som har en hel del sanning i sig  är ”Money makes the world go round”. För vi behöver pengar och att pengar ”byter” ägare, för att världen ska gå runt. Men vi behöver också att vi ”går runt”, det vill säga att vi får in tillräckligt med pengar för att täcka våra utgifter. Så i stort och smått har pengar ett större värde, än det värde som de har tillskrivits.

Hur bör vi då förhålla oss till pengar? Det är en fråga utan svar, som är rätt eller fel. För det är inte svart eller vitt, dock finns det förstås ”svarta” eller ”vita” pengar, men det är en annan sak:).

Så vad lägger vi då i värdet av pengar? I exempelvis löneförhandlingar kan det handla om, att vi egentligen har de pengar vi ”behöver”, för att täcka våra utgifter, men att få löneförhöjning ändå är viktigt, för att det visar att vi gjort ett bra jobb och att vi uppskattas av vår chef. Ta t.ex. Hollywood-stjärnan med sina astronomiska lönechecker som vill ha mer, där är det sällan ett behov, utan snarare för att visa sin vikt i guld. Eller så är det för att stå upp för att kvinnor ska få samma lön som män. I våra ögon kan det verka girigt och i många fall är det säkert så. Men samtidigt kan det vara viktigt, för om balansen bland de rika inte är ojämn, så betyder det att den är än mer ojämn hos oss vårt ”vanligt” folk. Därav kan det ändå vara av betydelse med den där extra miljonen.:)

Lika lön för lika arbete är eftersträvansvärt. Gällande uppdelning av arv finns det alltför många exempel på hur girigheten kan titta fram även hos de såtaste av släktingar. Ibland handlar det inte ens om stora summor pengar, utan mer om ”att detta är mitt och jag vill ha det där”. Ibland så slutar det med att personen står där med en tavla som hen tycker är ful som attan, men inte vill låta kusin Ture vinna.  Det viktigaste att tänka på när det gäller pengar bör därför vara: ”hur mycket pengar behöver jag, och vad är jag villig att göra för att få dem, och vill jag verkligen ha de här sakerna?”

Redan som barn börjar vi leka med pengar. Vi leker affär där vi köper och säljer med våra ritade pengar. Vi spelar Monopol med dess låtsaspengar. Vi lär oss tidigt att pengar är något vi vill ha. För att hitta värdet i pengar behövs en värdering av pengar i sig och värdet av det vi kan köpa oss med dem.

Ä-post (se Hannahs förmåga):

Pengar är nödvändigt i dagens samhälle. Att ha pengar ger möjligheter. Vad ni sen gör med dessa möjligheter, är det som är av vikt. Att tjäna pengar för ett väl utfört arbete är riktigt och rätt. Att däremot lura av någon dennes pengar är fel. Att låta någon tjäna pengar är inte fel, men vad denne individ sen gör med sin rikedom är det viktiga.

Det är ingen som vill bli fattig, men att vara fattig kan vara en lärdom i livet. Att vara rik är också en lärdom, för det ge möjligheter att leva det liv man vill. Att bli girig är inte vackert, men att vara rik är inte fult.

Så försök ej lägga annat värde i värdepappren pengar, än att det ge möjligheter att leva gott och göra gott. Att ta från de rika och ge till de fattiga, likt Robin Hood, är inte rätt, trots att tanken är god. För vi må aldrig ta något från någon annan. Men att vara rik innebär, att man själv kan ge av sin rikedom. Och det är önskvärt.

Att ge är att få, och att få är att ge. En gåva av kärlek och villkorslöshet är det vackraste ni kan ge. Men att mottagaren tar emot gåvan utan skuld och återbetalningskrav från sig, är att ge den som gav gåvan en ännu större gåva, tacksamhet. Tacksamhet är, att våga ta emot gåvor, utan att känna kravet att återgälda den som givit dem gåvan. För då tar det bort det fina i att ge och få. Att däremot ge till den andre, eller någon annan, när möjlighet finns, det är vackert. Så att lämna skam och skuld för pengar, är det bästa viset för att få pengaflöde, och hjälper världen att hitta balans hos fattig och rik.

Rikedom är inte fult i sig, dock är girighet en synd, och mycket synd för den girige själv. Ty den som roffar åt sig bli aldrig lycklig och få aldrig nog, mycket vill ha mer”. Men att ge om man har pengar, är det som belönar sig i längden. Dock ej ge bort allt man har och äger och offra sitt liv för någon annan, det är inte fruktbart.

Alla behöver ni pengar för att leva i samhället. Men balansen mellan fattig och rik går bara hitta jämvikten i, om den rike våga ge. Och inte ge för att hen känner ett måste, utan för att hen vill. Och att den fattige vågar ta emot, utan att känna skuld, att hen är skyldig den rike för resten av sitt liv. Inga gåvor med krav är äkta, och inga gåvor som ges ur skuld är äkta. De hjälper bara för att döva dåligt samvete. Att ha pengar är inget man bör ha dåligt samvete för (om de ej är stulna förståsJ) Så välj att se pengar, som värdepapper, som byter ägare och hela tiden ges vidare till nästa och nästa. Då är flödet i sin rätta natur.

Pengar är ej fult, makt är ej fult. Det som kan bli fult är vad den rike gör, och vad en i maktposition, som missbruka den, gör.kontentan är; pengar har inget värde i sig, men de har det värde och pris ni satt på dem. Så att vara rik är ej, att vara egoistisk och att vara fattig är ej att vara osjälvisk. Att våga ge och våga ta emot, det är en konst och det gör pengar till något vackert!” ∞

Kontakt. Facebook.

Välkomna tillbaka nästa vecka!

 

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2018-03-18 17:10