Vanor och ovanor…

Den här veckan har vi funderat över våra vanor och ovanor, om hur lätt det kan vara att skapa en ovana och om hur svårt det kan vara att bryta sina invanda mönster. Man talar om att “vanans makt är stor”, och kanske är ovanans än större… I ett tidigare inlägg ” Om val och motivation” skrev vi om att motivationen behövs för att vi ska kunna bryta en ovana. Det behövs, att aktivt vilja göra det. Vi konsulterade nu Änglarna om vad de hade att säga om vanor och ovanor, och det resulterade i en lång Ä-post, som finns lite längre ned.

I Ä-posten kan vi läsa om hur de flesta rökare fått “kämpa” sig igenom sin första cigarett. När jag (Annmari) var i tonåren sa en tjejkompis (som själv rökte) till mig, att jag skulle se så snygg ut med en cigarett i handen. Jag hade aldrig egentligen känt mig frestad att prova, men vem vill inte se snygg ut? Så på något vis fick tag i en cigarett och så satte mig framför spegeln. Jag stoppade ciggen mellan höger pekfinger och långfinger och viftade med den lite tjusigt, alltmedan jag i spegeln noggrant studerade hur jag tog mig ut. “Visst såg jag väl extra cool och snygg ut?” Men så var det då dags att tända den, och vad hände då? Jo, jag började hosta något alldeles förfärligt vid mitt första bloss 🙂 . Tjusigheten gick upp i rök, och mitt första bloss blev också mitt sista. Jag blev aldrig någon rökare, vilket jag idag är glad för.

Ä-post (se Hannahs förmåga).

“Att starta en vana är en process, som ibland börjar med en aktiv tanke, att “jag behöver göra det här och det där”. “Jag vill klara detta” och så följer ni då stegvis er tänkta ändring av mönster, för att till slut skapa ett nytt mönster, en önskad vana.

Ett annat vis är när ni ej tänker en aktiv tanke om, att ni vill vänja er vid något eller vänja er av med något. Utan att det blir som om ni “automatiskt” faller in i ett mönster, en kedja av små händelser, beslut, och plötsligt har ni ett mönster som ni inte vet var det kommer ifrån.

Ingen vana eller ovana är någonsin konstant, liksom inget i livet är konstant. Även det som känns konstant är föränderligt med tidens gång, och så måste det vara. Detta är på gott och ont. Det är inte så att ni när ni hittat ett mönster ni känner er tillfreds med, kan lägga er ned och bara vara och förvänta er, att ert nya beteendemönster håller i sig. Precis som med allt annat krävs det att ni låter de mönster ni vill behålla, följa med er på livets resa. Och när ni växer och förändras låt då de goda vanorna följa med, så blir de ändock kvar intakta.

Människor behöver vanor, ovanor och riktmärken för att kunna navigera i livet. Så att sträva efter att inte bilda mönster är inte vägen, för hur ni än gör så kommer livsmönster utveckla sig. Det som dock är konstant är att förändringar sker, och vad ni då väljer att göra för ert livsmönster in på “samma spår” eller ett “nytt spår”.

Ni kan inte repa upp ett mönster ni haft så till den grad, att det som redan skett försvinner. Men ni kan ändra ert mönster, så att ni repar upp vanemönstret, för att sedan upprepa det.

Ett exempel på en vana som också är en är en ovana kan vara rökning. De allra flesta tycker inte om den första cigaretten de provar. De hostar och har sig. Men varför då ta sin andra cigarett? För om ni märker att ni ej tycker om den och vet att den är skadlig för er, varför då utsätta er för både något äckligt och skadligt? Det är inte som när föräldrar säger till sina barn, “ät nu upp broccolin, den är nyttig för dig”. Du vänjer dig snart vid smaken och börjar tycka om den. Där finns ju en poäng med att “tvinga” sig börja tycka om broccoli, men cigaretter?

Så vad är det då som gör att somliga kämpar sig igenom den första osmakliga cigaretten tills det plötsligt smakar gott? Och somliga inte? Det finns inte bara ett rätt svar på denna fråga, det är något som ni var och en måste hitta i er själva, vad som är just er drivkraft att starta en ovana? Vad gör att ni avstår från att utveckla en ovana? När ni hittar svaren i er själva, så kan ni göra egna aktiva informationsbaserade val och hitta era triggers och välja, att gå emot dem eller ta emot dem.

Det som ofta sker när ni startar en vana är att den först är “frivillig”, men en vana eller en ovana har för vana att till slut gå mer eller mindre av sig självt. Den börjar då styra er istället för ni den. Som vid rökning då ni först väljer att börja röka, sedan blir det ett beroende, och då styr era behov och ert beroende er vilja, tills den dag er vilja att sluta röka är större än suget att röka.

Men det finns många, många fler subtila vanor och ovanor, som ni alla bär med er. Vanor som ni kanske inte ens lägger märke till själva. Så är det då viktigt att fortsätta eller bryta dessa vanor? Även här är det ej svart eller vitt. För bara för att ni ej är medvetna om er vana/ovana så behöver det ej betyda att den är oviktig. Ibland kan det vara lättare att se andras vanor och ovanor än sina egna. Någon kanske sitter och gör en för personen så vanlig rörelse att den inte märker den, medan omgivningen gör det. T.ex. klickar med en kulspetspenna, trummar med fingrarna på bordet, drar ut tungan i mungipan vid koncentration, kliar sig i håret etc. dessa ovanor kan vara mycket irriterande för omgivningen, och kan på så vis bli en större sak än det är.

Den omedvetna ovanan kan ej ändras förrän den blir medveten, och när den är uppmärksammad och ni är medveten, så kan ni försöka ändra den. Men så länge viljan inte är starkare än vanan går den ej att bryta. men när er vilja är större, så går de flesta vanor att bryta.

Det talas om “vanemänniskor” och egentligen är alla människor vanemänniskor. Det enda är att vissa är mer inrutade i sina uppbyggda mönster än andra. Men alla människor behöver vanor. En vana kan skapas efter en enda gång. Andra vanor tar längre tid att införliva i sitt mönster.

Så vad är det då som gör att vissa ovanor och vanor landar i just er, och passar som handen i handsken? Svaren är lika många som antal vanor och människor. För att vissa beteenden faller sig naturliga för er har att göra med era tidigare mönster, er nuvarande livssituation samt era personligheter, och om det sker vid en tidpunkt som ni är öppen för det. Medan ni måste tvinga er igenom andra beteenden, låta dem upprepas gång på gång för att “banka in” dem i er. Det är av samma orsak beroende på ert tidigare mönster, er nuvarande livssituation, samt personligt och om tidpunkten är “rätt” eller “fel”.

Att lära sig att vara snälla mot er själv och varandra, ha överseende med er och andras vanor och ovanor leder till att ni lättare kan behålla goda vanor och bearbeta bort de mindre goda. Sedan är det inte säkert att det ni tycker är en ovana, är vad någon annan tycker är det. Så vanor och ovanor är individuella, men ändock något alla har. Dock ser de aldrig likadana ut för två skilda individer.

Att bryta allt vad ni anser vara ovanor är inte vägen, ty ingen är perfekt i den bemärkelsen att inte göra något fel. Alla är dock perfekta i sin icke-perfekthet. Hjärnan och kroppen behöver vanor och mönster, och för att bryta en vana/ovana behöver ni i hjärnan göra nya spår, som tar över de gamla för att ni ej skall återfalla. För om ni tar bort en ovana, som är mindre viktig, så kanske ni skapar en ny ovana som är mer besvärlig än den första.

Om ni tänker er ett tydligt uppåkt längdskidspår. Hur lätt är det inte att halka ned i det spåret, även om ni försöker skapa ett nytt bredvid? Detta ända tills det nya spåret är djupare än det gamla. Så fungerar det med vanor och ovanor också. Men till skillnad från ett tydligt markerat skidspår har hjärnan så många mer komplicerade banor och mönster, och för att leta reda på nya mönster, skapa nya banor och vanor, kan det behövas mer övning.

Att ett mönster är svårare att lära sig än ett annat, behöver ej betyda att det är fel, utan att där ni är just nu, så behövs det en längre startsträcka, än om ni försöker göra samma sak vid en annan tidpunkt i livet. Vissa har försökt sluta röka otaliga gånger och ej lyckats, men plötsligt så lyckas ni. Det gäller att vänja sig vid att vara uppmärksam på vad ni gör, vad ni inte gör och vad ni vill göra, för att veta vad ni skall behålla och vad ni skall förändra. Inget är beständigt.”∞

Välkomna tillbaka nästa vecka!
Kontakt. Facebook.

Publicerad av Annmari Dohnfors, 2017-01-25 12:54