Varmt välkommen till vår blogg/hemsida!

Annmari Dohnfors och Hannah Dohnfors (mor och dotter).

skattkistan

Har du funderingar kring vem du är?
Skulle du vilja förändra ditt liv till det bättre?
Funderar du över livets mening? Döden? Det existentiella?
Har du tankar om kärleken, (den villkorslösa, allmänmänskliga, vänskapliga och kärleken till en partner)?

Detta är frågeställningar som vi intresserat oss mycket för och som vi kommer att behandla i bloggen. Och vi kommer att göra det både ur ett psykologiskt och andligt perspektiv. Vi ser det som en skattjakt att hitta sig själv.

Om du är nyfiken på kropp, själ, andlighet och psykologi, har du hittat rätt. Vi kommer att blanda en cocktail av dessa ingredienser som faktiskt inte bara passar ihop utan de riktigt “gifter sig med varandra”.

Du kan läsa mer om oss och om Hannahs speciella andliga gåva här.

Men i korthet handlar det om att Hannah kan ta emot budskap från universum. Inga spådomar men en guidning på vår livsväg. Det kan vara existentiella tankar och råd. Eller terapeutiska råd, både generella eller personliga, som hjälper oss att förstå oss själva och varandra och på det viset kunna förbättra kommunikationen med våra nära och kära och arbetskamrater och andra vi möter.

Vi har tillsammans följt ett antal personer i livets slutskede. Något som vi då lagt märke till är att där alldeles i dödens närhet finns också ofta så mycket liv. När man väl nått en acceptans om sin förestående död (detta är inte liktydigt med en önskan om att dö) så går det också att njuta mer av den tid man har och det man fortfarande kan göra.

Men så länge man inte nått fram till acceptansen är det svårare att njuta av nuet. För det då fokuserar man på det ouppnåeliga. Men mirakel händer! Så vi bör ändå hålla en plats reserverad för hoppet (detta är inte heller beroende av acceptans eller inte)!

Vi kommer att återknyta och berätta mer ingående om vissa av våra erfarenheter som vi tror är intressanta att läsa om.

Människans livsström är en “sådd” av beslut och handlingar. Varje ögonblick står människan inför en till synes mängd valmöjligheter. Hon ser ut att välja någon av de vägar som öppnar sig för henne. Men är det verkligen ett val? Hur fastställs kartan av våra liv? Varifrån kommer alla riktningar och vägar som vi antas gå eller undvika?

Vilken roll spelar människans medvetande för de beslut hon fattar och för de handlingar hon utför? Har vi möjlighet att bedöma målet och slutet av en vandring som sträcker sig i avlägsen tid och i ännu okända tillstånd och relationer?

Är ett val alltid “rätt”? Vilka hinder och faror finns för “fel” bedömningar? Hur inverkar rädslan för ett “felaktigt” beslut eller längtan efter en “bättre” framtid? Var kan vi hämta kraft och säkerhet för att möta de krav som livet ställer?

Om vi är medvetna om att vi har val i varje sekund men ändå inte lamslås av rädsla att välja “fel” så kan vi hitta en trygghet i att vi kan välja och vi kan välja om. För de allra flesta valen behöver inte vara oåterkalleliga. Och är de oåterkalleliga så är det genom att välja med hjärta och hjärna hand i hand som vi hittar rätt. När valet är så starkt att vi upplever det som om vi egentligen inte har något val kan vi lättare hantera eventuella dåliga konsekvenser, gentemot om vi gjort ett val som inte klingar an hos oss, där samma dåliga konsekvenser istället kan leda till ånger och bitterhet.

Så var hittar vi då vad vi vill?  Det är frågan och svaren är många. Men om vi skall hitta en gemensam nämnare så är det känn efter, tänk efter och handla sedan.
Flera svar och exempel kommer du att kunna hitta i skattkistan här på vår blogg, ha chans att utveckla i någon av våra workshops eller i direktkontakt med någon av oss.

Publicerad av Annmari Dohnfors, 2015-08-06 09:00