Vi människor strävar efter en tillhörighet… när vi inte känner att vi riktigt hör till ökar ensamhets- och utanförkänslan. Hur göra då?

Tillhorighet

En god tillhörighet fokuserar på att inkludera, inte exkludera. Så det viktiga är vad alla för med sig till gemenskapen, inte vad de inte för med sig. Det vill säga inte säga: “Du är med, du är med, du är inte med.” Såsom barn ofta gör, utan att för den skull mena illa.

Men när vi vuxna gör så, då är det ett medvetet val, och det bör vi därav undvika. För att vara utanför och titta in, det gör ont.

Så välkomna det goda, och då kan det “onda” falla ifrån av sig självt.

Ä-post: ( se Hannahs förmåga)

“Omvärlden är den spegel ni spegla er i. En sned omvärld kan få er att tro att ni ej är rätt. Så när ni söker er själva, söker ni både inåt och utåt. Men ni tolkar ert inre och det ni upplever utifrån, med era egna erfarenheter. Det är rätt och riktigt och den enda vägen.

Men lika viktigt som att fråga sig; “känner jag tillhörighet?, har jag tillhörighet?” och så vidare, är att fråga sig “Varför känner jag ej tillhörighet? Varför hör jag inte till?” Svaren på dessa frågor är byggstenar på er resa mot gemenskap från ensamhet. För livet är fullt av tillfällen där ni kan hitta tillhörighet, samhörighet och trygghet.

Men det finns även personer och situationer, som ni inte tillhör. Alla själar har egentligen en gemensam tillhörighet, men era egna liv formar ni själva. Och en tillhörighet med vissa, kanske t.o.m. “elaka” människor, är ju inget att sträva efter. De är inga ni vill likna. Så var gång ni känner er utanför fråga er själva då; “Vill jag vara med? Och till vilket pris? Är jag verkligen utanför,  eller upplever jag det så p.g.a. andra tidigare händelser i mitt liv?”

Det finns en längtan efter att tillhöra något större. Och då föddes ni ändå med vetskapen att ni tillhör både livet på jorden och allt himmelskt. Sedan formas och präglas ni, och ni tappar då ofta bort den grundtryggheten.

De flesta människor, som hamnar i extrema grupper är de som är ensamma och söker en tillhörighet. Detta är inte eftersträvansvärt, men kan vara förståeligt. För känslan att tillhöra kan vara skillnad på liv och död.

Men genom att hitta vad ni faktiskt vill tillhöra kan ni finna det, och också finna glädjen i att inte vara delaktig och tillhöra de “elakas” gruppering.”

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2015-10-23 00:00