Allt som är ett band och som finns, men ej binder, är kärlek.

När vi knyter band till andra människor kan vi välja hur nära vi vill att detta band skall bli. De människor vi möter och som vi känner en gemenskap med är ofta de som också känner gemenskap med oss. Så för att bilda riktigt nära band krävs en ömsesidighet. En vänskap som är ”ensidig” är därför inte ”riktig” vänskap. Visst man bör vara vän med sig själv och det är gott, men för att vara vän med någon annan behövs det minst två personer.

Kärlek som ges och tas emot alstrar mer kärlek. När vi hittar de personer vi vill lära känna och bilda nära band till, så är det viktigt att ge dem chansen att också lära känna oss. Här tar vi det första steget för att knyta ett kärleksfullt band. Ett band som bygger på frivillighet ger en bas av trygghet. Detta så länge vi inte försöker binda någon till oss för hårt, för då man gör det vill de flesta av oss skaka sig loss, det ligger i vår natur. Vi vill känna oss fria att när vi så önskar tänja ut bandet, för att sedan komma nära igen. Om vi känner oss ”fast” och inte kan röra oss fritt, kan det vara svårt att avgöra om vi egentligen faktiskt vill vara nära.

Vi kan dela en nära vänskap med någon, för att sedan när vi varit ifrån varandra ett tag upptäcka att relationen inte längre är lika stark. Men är relationen ett band som är ”obundet” och tight, så kan vi när som helst återuppta den nära vänskapen och det känns som det var ”igår” som vi sågs. Likaså kan vi när vi tänjer ut vänskapsbandet ibland tänja det så långt att det spricker. Det är då ett tecken på att vi bör gå vidare på vår väg och knyta nya band.

Vissa av oss väljer att ha några få riktigt nära vänner, andra har flera bekanta eller så väljer vi att vara nära några och bekanta med andra.

Kärleksbandet vänner emellan är ofta mer tillåtande än mellan kärlekspartners. Så det ligger något i uttrycket att ”kärlekspartners kan komma och gå, men vänner bestå”. Detta är dock inte hela sanningen, för även vänner kan ju glida isär och växa ifrån varandra eller bryta upp såsom i partnerkärleken.

Det viktigaste vi kan göra är att vara rädda om de vänner och de band vi önskar ska vara livet ut. Att vara tillåtande och inte binda någon så hårt att den ”behöver” bryta sig loss.

Ä-post: (se Hannahs förmåga).

”De band, som finns människor emellan, själar emellan, är kärlek. Allt som är ett band och som finns men ej binder, är kärlek. Det är den ovillkorliga, rena kärleken. Kärleken till livet, människorna och världen, att öppna sitt hjärta för en annan person, är den vackraste gåvan man kan ge sig själv och sin vän. Att låsa kärleken i en parrelation binder partnern till er på ett kravfyllt vis. Ty även den relationen, älskande emellan behöver bygga på frihet. Ett band som inte bryts kan tänjas ut ibland och studsa tillbaka, som ett gummiband, men den rena kärlekens band binder ej. Ser ni skillnaden?

Den som vill få kärlek måste ge ovillkorlig kärlek, ty kärlek som är ensidig är ej kärlek. Kärleken är till för alla, och det är det bandet vi talar om. Att snärja någon i en snara och binda den vid sin sida är inte vägen.

Många vänner har en friare kärlek än par och det är oftast för att de ger varandra frihet. De vet att deras vän har andra vänner, de kräver ej att vara den enda vännen. Att lita på sin partner, att kärleken är stark, att han/hon ej är otrogen är viktigt, men också att se att ingen snara kan binda en kärlek som vill bort. Så försök våga lita på era vänners, partners och familj, att de älskar er, de finns för er för att de vill det, ej för att de måste.

Vänner fyller olika behov, och det är viktigt ty människan är mångsidig, och en enda person kan inte vara allt för någon annan. Så försök våga lita på, att de band, som den rena kärleken leder till, de bryts ej. Och att ha fler vänner är inte otrohet. Älska kan och bör man göra många. Men kärleken mellan älskande bör vara helig och den enda i det slaget. Ty det är så menat. Men att älska vänner, familj och djur är lika viktigt för era liv.

Det finns de som ej förstår, att man kan älska vänner utan att dela den intima kroppskärleken med dem. Det har med deras egen begränsade syn på kärlek att göra. De har inte förstått att kärleken är fri, och att ens partner är trogen om kärleken är ren. Och att älska sina vänner ej tar av kärleken till partnern.

Kärlek alstrar kärlek. Trohet är viktig i kärlek, ty annars försvinner tilliten och tilliten är en grogrund för kärlekens låga. Så att visa, att du har tillit till din partner är kärlek. Vissa kommer missbruka din tillit, men ge ej upp, ty den som sviker din tillit är inte din sanna kärlek. Så lita på, att om kärleken är ren håller bandet utan knopar och knutar för att binda. Kärleken är livet och som det är, så är kärleken livsviktig i alla dess former.” ∞

Välkomna tillbaka nästa vecka då vi fortsätter på kärlekstemat, denna gång om den allmänmänskliga kärleken.

Kontakt. Facebook.

 

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2017-05-08 15:45