Behöver vi tolkhjälp för att förstå varandra i våra relationer?

Tolkhjälp

“Vi kan aldrig äga en annan människa.
Vi kan bara vara nära dem, som släpper oss fria.”

Vad är kärlek för dig? Vi har så olika sätt att uttrycka den på. Vi talar olika språk, och en hel del missförstås redan i översättningen. Hur kan vi göra för att bättre förstå varandra?

Hur kan vi känna igen den kärlek vi får, som inte visas på vårt vis?

Så här svarar Änglarna på den frågan… (apropå tolkande… om du missat vad vi menar med “Änglarna”, läs gärna om Hannahs förmåga, se menyn 🙂 )

“Hur stark kärleken än är mellan två personer, så finns det en sträcka dem emellan, som kan läsas av med “fel” måttstock. Då ni letar efter, att få kärlek, som se ut som den ni ge, kan ni missa den kärlek ni faktiskt får. Ty ni vet och vi vet, att alla är ni olika. Ingen är som ni. Så att förvänta er, att få exakt likadan kärlek, som den ni ge, är alltid lönlöst.

Drömmen om kärlek, som byggs upp kan vara som en mur människor emellan, så för att nå varandra och kärleken, kan den muren behöva rivas. För då finns utrymmet, att se höra och känna kärleken som ges.
Tro inte, att ni förstår vad som är kärlek för era nära. Fråga och sök hitta det vis hon/han visa sin kärlek på. Var noga med, att också tala om hur du visar det du känner. Håll kommunikationen levande, inga spel eller försök till kontroll. Försök att inte styra andra till att dela ditt språk för kärlek, och tro aldrig, att ni har den enda riktiga kärleksförklaringen.

Ta ett steg bakåt och se vad ni få av ömhet och kärlek, och låt det sedan översättas till ditt språk. Visa så din kärlek, och låt mottagaren ta ett steg tillbaka och känna din kärlek. Då finns inte avståndet. Då talar ni samma språk, ty ni tolkar den andres kärlek med dennes mått och ej era. Då är måttstocken lika, och avståndet är noll.

Lyssna och känn, men våga även be om tolkning. För tolkar ni varandra finns det utrymme för “feltolkning”. Låt var och en av er vara tolk för de känslor ni ge, så får mottagaren den rena kärleken. Inga ord eller handlingar missas, då tolken är den som ger, ej den som mottager kärleken.  Låt likaså er kärlek bli tolkad av er. Så kommer missförstånden minska och kärleken blomstra. Välj inte måttstocken, utan be din kära mäta.” ∞

Alla former av relationer innefattar ju alla olika former av kärlek. Så trots att vi ovan valde att skriva mer om partnerkärleken, så vet vi och ni att det är bara en liten del av livet. Vi har ju ändock oftast fler vänner än partners, fler släktingar etc.. 🙂

Så vi kommer att återkomma till dessa olika former av kärlek och även mer av den romantiska kärleken, som inte alltid är så rosenskimrande. Men hur som haver tillhör de alla livet.

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2015-08-20 00:00