Börja om…

 

Välkomna tillbaka kära läsare! Vi hoppas att det nya året har börjat i en positiv anda…

Med ett nytt år följer ofta både förväntningar och farhågor. Många av oss ser nyåret som ett avstamp, en nystart och ett oskrivet blad. Därav väljer vi att börja året med att skriva om förmågan, att kunna ”Börja om”.

Vad betyder ”börja om” för er? Är det att radera allt gammalt och börja om från början, börja om på nytt? Eller är det en mer subtil vändning, ett byte av riktning i livet? En chans att låta det gamla vara kvar i dåtiden och blicka framåt mot nya möjligheter? Som vi ser det, så är det allt detta och lite till.

”Börja om” kan ha betydelse både i det lilla och i det stora. Men förmågan att börja om är oerhört viktig. För utan den skulle vi inte kunna lära oss av våra misstag, förlåta oss själva och andra. Vi skulle inte klara att plocka upp spillrorna av ett liv som gått i kras.

Vi kan aldrig göra något gjort ogjort. Det är inte vad som menas med att ”börja om” på livets väg. Att börja om från noll är oftast omöjligt i den verklighet vi lever. Dock finns det sådant vi kan börja om med från noll igen. Låt säga att vi målar en tavla, men inte känner oss nöjda med den. Då kan vi ta en ny duk och ”börja om” tills vi känner oss nöjda. Detsamma gäller om vi skriver något, vi kan radera och omformulera oss tills vi är nöjda. Det är något som vi ofta gör med det vi skriver här på bloggen.

Men om vi tänker oss livet som händer kring oss, så kan vi aldrig backa bandet några år, några dagar eller ens sekunder. Därför är det av största vikt att veta när vi gjort något vi ångrar att inte försöka radera det, utan försöka reparera det. Istället för att försöka ta till suddgummit och gnugga bort det som etsat sig fast, så behöver vi gå vidare och där välja på vilket sätt vi vill börja om från noll.

Änglarna har som vi kan läsa nedan två exempel som visar situationer där vi kan börja om helt och hållet, som vid en filminspelning, eller när vi får börja om från nuet där något kan ha gått fel, som om det är en teaterföreställning. Som vi ser så är det inte vanligt att kunna börja om helt, som att klippa bort en scen som gått snett eller spela om den. Tänk om vi alla när vi inte är nöjda skulle ropa ”bryt nu tar i det från början” eller ”klipp bort det där jag sa”.  Och så vill vi alla spara olika saker, vi skulle inte nå någon vart i livet och till slut skulle ingenting fungera. Men om vi istället lär oss av det som felats, både sådant vi gjort, sådant andra gjort och händelser som kommit på vår väg, så kommer vi göra framsteg.

Livet är om något, i ständig rörelse och ständig förändring, så om vi kan följa med och våga se bakåt, för att kunna blicka framåt och göra nya val som leder oss dit vi vill nå, så har vi den förmågan att ”börja om” som behövs.

Att ”börja om” kan vi göra hela tiden, det behövs inga yttre tecken som nyår, och det kan lika gärna vara i det lilla som i det stora.  Det kan gå obemärkt förbi eller ske med pompa och ståt. Det enda som betyder något är vår egen inställning och vår förmåga att göra nya val.  Såsom vi ser det är att ”börja om” en del av livet och inget definitivt beslut.

Här nedan följer ett litet smakprov av vad Änglarna har att säga om att ”börja om”, resten får ni läsa i vår kommande bok, ”Terapeutiska skattkistan”.

Ä-post (se Hannahs förmåga):

”Ni kanske har gjort ett val ni ångrar djupt och ni önskar att ni fick välja om. En omtagning, ibland är detta möjligt, ibland inte. Det gäller att veta skillnaden, så ni ej kämpar emot förändringar, genom att försöka ändra något som ej går att ändra. Om ni tänker er en filminspelning, kameran rullar, skådespelarna är på plats men de lyckas inte sätta sina repliker och regissören ropar ”bryt”. Scenen tas om och om igen tills det förväntade resultatet nås. Sen tänker ni er en teaterföreställning som spelas på scen inför publik. Där sker allt i nutid. Om skådespelarna missar sin replik, gör ett felsteg, går det ej att ”börja om”. Där får skådespelarna fortsätta och spela vidare, för att resterande föreställning inte ska bli misslyckad.

Så fundera noga när ni upplever något ni känner gick fel…”Är det en filminspelning eller en livesändning/ teaterföreställning? Det vill säga kan jag börja om helt och ingen vet om mitt misstag, eller har jag gjort något eller har det hänt något, som jag måste gå vidare efter och försöka nå dit jag är på väg?” I bägge fall finns det chans till att börja om, men på lite olika vis”

Kontakt. Facebook.

Välkomna tillbaka nästa vecka!

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2018-01-14 19:02