Dagens val – morgondagens konsekvenser.

Alla val, alla uttalade ord och alla handlingar har något gemensamt, och det är konsekvenser. För vad vi än gör, så följer det en rad konsekvenser, vissa små och vissa stora. Konsekvenser som inte bara påverkar oss själva utan även andra, i mer eller mindre grad.

Livet vore bra mycket enklare om vi kunde ”isolera” våra val och handlingar, så att endast vi själva skulle få leva med konsekvenserna av vårt handlande. Men det går lika lite som att vi inte skulle påverkas av andras  handlingar. Det bästa vi kan göra är alltså att ta beslut som vi tror är rätt både för oss och för andra. Att viljan att göra gott hjälper oss att möta dagens val och morgondagens konsekvenser.

I vissa fall kan konsekvenserna kännas som ett straff, i vissa fall är konsekvenserna ett straff.  Skillnaden är att alla straff är en konsekvens, medan alla konsekvenser inte är ett straff. Detta var något som slog mig extra tydligt under en debatt mellan Carl Bildt och Jimmie Åkesson. Åkesson hävdade att EU straffar England för Brexit, medan herr Bildt informerade herr Åkesson, att det som sker ej är  ett straff, utan en konsekvens av att England valt att träda ut ur gemenskapen. Om någon undrar, så är det Bildt jag/vi håller med😊

Poängen är att vi bör vara medvetna om att vi väljer inte bara en handling utan även dess eventuella konsekvenser. Vi bör därav  försöka leva så vi lär,  att välja med hjärna och hjärta hand i hand som Änglarna brukar säga. Eller som Dr Phil ofta säger ”When you choose the behavior , you choose the consequences..”

Ä-post (se Hannahs förmåga):

Att leva är att välja, allt ni gör och inte gör i livet är sprunget ur val och icke- val. När ni tar ett beslut och agerar efter det får ert agerande konsekvenser. Inget val sker isolerat från något annat. Ni står aldrig ensamma kvar med varken val eller konsekvenser. Detta på gott och ont. Det vill säga det goda är, att ni med era val och handlingar kan hjälpa andra och  andra er. Det mindre goda är att ni också kan drabbas, inte bara av era egna val med negativa konsekvenser, utan även av andras.

Allt i livet handlar om val, i stort och i smått. Att välja eller icke välja är ett val. Mången uttrycker sig ”jag hade inget val…” Men teoretiskt sätt är det aldrig hela sanningen, även om det praktiskt kan ligga mer eller mindre i det.  Kan ni se det? Om ni till exempel står utan mat och pengar, så behöver ni få det tillgodosett för att överleva. Valet kan då vara hur ni kan göra det .Arbeta för brödfödan , eller om det ej är möjligt be någon annan om hjälp och kanske hoppas få den. Kanske ni annars inte har någon annan utväg än att stjäla mat. I detta fall kan konsekvensen bli att ni blir påkomna och ”åker fast”. Då hjälper det föga att säga ”men jag behövde ju mat”.

För varje handling ni väljer, så väljer ni likaså konsekvenser. För med många val och handlingar vet ni att de kan få förödande konsekvenser. Frågan ni då bör ställa er är; ”är jag villig att möta dessa konsekvenser?” Är svaret ”ja” har ni inte bara valt handling , utan även påföljden ni riskerar.  Är svaret ”nej”, så bör ni tänka till två eller tre gånger innan ni riskerar en konsekvens ni ej mäktar med, i hopp om att ni ska kunna välja och vraka utan en morgondag.

Kör ni bil rattfull kan ni ”komma undan” om ni ej blir påkommen, men kör ni rattfull och kör på någon kommer konsekvenserna bli därefter. Likaså om ni blir stoppad i en poliskontroll. Oddsen är på er sida, att ni ej blir påkommen, men moral och förnuft samt instinkter bör stoppa er från att köra onykter, även om ni inte tror ni riskerar något, ty ni riskerar alltid något, era liv och andras, inte bara straffets konsekvenser. Kan ni se det?

Så val i all ära är, så är det bara början mot efterföljden av det ni väljer. Dock är det viktigt att inte lamslås av rädsla att välja ”fel”, att vara så rädd för negativa konsekvenser att ni aldrig våga välja och stå upp för er själva, era ideal och för andra. Att vara medvetna om att ni väljer ”fel”, men gör det ändå, för att ni är beredda att ta konsekvenser, gör inte valet mer ”rätt”. Det vill säga att till exempel döda någon och sedan ringa polisen, för att få ert straff. Det är aldrig rätt, hur villiga ni än är att ta ert straff. Att däremot välja att riskera en relation genom att säga något ni känner är viktigt att föra  fram ,är i slutändan gott för er och då också för den andra. Ni är då villiga ta konsekvensen.

Så för att finna vad ni vill och behöver, så behöver ni få hjärna och hjärta att samarbeta, att inse att ni har makten över era val, ej andras. Ni är således bara ansvariga för era egna val, men era val kommer påverka även andra och vice versa. Så ni kan aldrig vara ensamma i världen. Konsekvenser och val är sammanflätade, liksom alla ni människor på jorden genom era och andras val. Kompromissen bör alltså vara allas bästa vän.

Så vad vill ni leva i för samhälle? Vilka val är värda att välja? Konsekvenser av ett val, som  ni känner i hjärta och hjärna är rätt, är lättare att acceptera, även om de är negativa för er, än ett val ni inte känt var ert, som orsakar er smärta.

Så varje dag finns nya möjligheter. Gör det mesta och det bästa av dem, och välj den väg som är moralisk, etisk och laglig, så har ni redan bestämt att konsekvenserna blir därefter.”

Välkomna tillbaka nästa vecka!

Kontakt. Facebook.

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2018-09-16 18:01