Kan vi stoppa åldrandet?

Aldrandet

Begreppet åldrande hör intimt samman med begreppet tid, som vi tog upp i förra inlägget.

Vad händer med oss i kroppen och i själen när tiden går och vi åldras?

Tiden går ju i konstant takt, men åldrandet går olika fort för olika människor, och olika fort i olika skeden av livet.

Hur mycket påverkas åldrandet av vår inställning till det? Det finns undersökningar som visar att kroppen kan återhämta sig då vi agerar som om vi vore yngre och även om vi håller oss nyfikna och kreativa.

Vilken inverkan har stress på åldrandet?

Åldrandet är ju något som vi alla konfronteras med antingen vi vill det eller ej.  Och i stort sett alltid när någon nämns i media, så står det hur gammal personen ifråga är, oavsett om det är relevant eller inte. Hur påverkas vi av detta?

Vi blir äldre nu (uppnår högre ålder) samtidigt är vi “yngre”.

Och frågan kommer… Kan vi stoppa åldrandet?

Vad säger Änglarna om det? Här under följer ett utdrag av deras svar.

“Åldrandet bör och kan inte stoppas. Och med det menar vi att tiden ändock går. Det som dock går är att stanna i livet, att inte sluta leva och säga “åh jag är för gammal för det, jag kan ju inte göra så i min ålder”… men inte heller tjata om “att när jag var ung” etc. För då talar ni direkt till er kropp och den hör bara “för gammal” och tänker då “ok då tar jag och varvar ned”.

Ni känner er då trötta, och tror att åldern tagit ut sin rätt. Men så är det ej. Så att försöka söka evig ungdom är fruktlöst, och att stanna åldrandet är ej heller önskvärt…

… Alla har ni saker att leva eller pausa för. Säg ej “Nej tack jag är för gammal”, för kroppen hör er. Så tala inte om ålder, som om det ena är bättre än det andra. Tala inte ständigt om för er själva hur gamla ni är. Ta ett steg i taget så ni gjort i hela livet, då är åldern er vän, ej en ovän som ni bör hålla borta. Där, i det finns vad ni kallar evig ungdom i den rätta bemärkelsen d.v.s. mitt i livet.”

Publicerad av Annmari Dohnfors, 2015-08-15 00:01