Positivt tänkande, hjälp eller stjälp. Positivt tänkande – Positivt handlande. Del II.

Positivt tankande positivt handlandeDet kan vara förvirrande om man efter en läkarundersökning får höra av Farbror Doktorn, att provresultaten är positiva, då det i regel är “negativt”. För i det fallet betyder “positivt” oftast, att vi är bärare av en sjukdom.

Vid sjukdom betyder en positiv attityd mycket för tillfrisknandet. Men man behöver också här “våga” känna på sina så kallade “negativa” känslor, sina rädslor, eventuell ilska, och kanske att det känns orättvist att ha blivit “drabbad”. Sedan är det viktigt att hitta kraft att ändå leva och ej hamna i bitterhet, för bitterheten är ingen fruktbar grund att vila på.

Härunder följer fortsättningen av ä-posten från förra inlägget.

Ä-post. (se Hannahs förmåga)

“Varför är det så att världen söker eliten samtidigt, som det talas om att “försöka duger”? Jo, det finns en viktig del i bägge dessa motsatser. Att vilja sträva efter excellens är vägen att nå längre än ni trott, att världen utvecklas, och att sträva efter det kan ha både sina för- och nackdelar.

Fördelen är, att utan strävan nås ej toppen, faran är när ni inte lever på vägen dit. Ni bara strävar. Allt blir en transportsträcka, där ni bockar av händelser och inte lever.

“Försöka duger”, ja att våga försöka är en viktig del i er egen utveckling och i världens utveckling. För att försöka och misslyckas gör er ej misslyckade, och alla stora framgångar bygger på tidigare misslyckanden. Det som dock är viktigt, det är att vara stolt över försöket, det vill säga “det duger”. Och att våga resa sig upp igen och antingen försöka nå samma mål, eller omvärdera och se era begränsningar inom detta område, och sedan vidare se vad ni kan lyckas med.

En negativ världsbild, syn och förväntan på framtiden gör sällan någon glad. Alla känner ni väl någon, som alltid “gnäller”, som ser det svåraste i varje situation, som är pessimistisk till framtiden, och som ältar det negativa som redan varit i dennes liv.  Som vad ni än gör säger emot och leder in en negativ affirmation. Hur påverkar det er? Det kan leda till, att ni antingen dras ned i dennes gnäll eller blir tvärtemot och vill se alltid positivt.

Negativa människor handlar ofta ur en rädsla, för att våga hoppas på något riktigt gott, för att om det goda inte sker, så tror de att de skyddar sig mot besvikelse. Men i verkligheten fungerar det ej så, besvikelsen blir inte mindre. Det enda som sker är, är att ni hela tiden lever i ett misslyckande istället för att ibland lyckas, ibland inte. Dit ni ändock kommer, men nu med mer eller mindre glädje på vägen. Dessa människor kan bli energitjuvar.

En annan typ av person är den som är så hurtig och positiv, att ni själva blir negativ. Den människan som alltid vänder allt till den ljusa sidan, kan likaså ta energi. Ni kanske har ett verkligt svårt problem, och när ni då vädrar era dilemman med denna “hurtiga vän”, så får ni bara “pepp och floskler” tillbaka. Då känner ni er kanske “tvungen” att vidare förtydliga problemen, och på så vis finns risken att ni går in än mer för att visa att ni faktiskt har ett problem. Då blir följden att ni är ännu ett steg längre från problemlösningen.

Så den hurtiga vännen kan peppa eller få er att känna er oförstådda, och då “gräva ned” er mer i er i era problem.  Liksom den negativa vännen, som kan ge er kraft, att vilja vara tvärtemot eller dra er ned i sin pessimism.

Så vad finns då mer? Jo balansen, som alltid är eftersträvansvärd. En drömsyn, en verklighetssyn, ett handlande, som täcker in bägge synerna och en vilja att nå dit hän. Positivt eller negativt tänkande blir ingenting förrän handlingen sker.”

Att hitta en balans mellan att vara positiv, men ändå inte förringa eller minimera andras eller egna problem, är värd att söka. Så vi är inte ute efter en balans mellan positivt och negativt. För negativitet behövs inte egentligen inte, utan snarare en verklighetsbaserad uppfattning av våra dilemman.

Att inte hurtigt säga: Åh tänk positivt” t.ex. till någon, som råkat ut för något förfärligt. Det gäller att veta, när vi skall peppa och när vi skall lyssna och “bara” vara medkännande. Om någon berättar, att “jag förlorad hela min familj i kriget” inte svara “Men se det från den ljusa sidan, du överlevde”. Det är inte att vara positiv, det är en brist på inkännande, och leder inte till att den drabbade blir lycklig, snarare känner sig denne då självisk, som inte kan glädjas åt sitt liv eller blir helt enkelt arg, för att bli bemött på detta vis.

Så balansen är positivt gentemot, att se att det kan vara svårt, mer än positivt visavi negativt.

Vi återkommer som vanligt på tisdag med nya eller nygamla ämnen.

Som vanligt är ni välkomna höra av er till oss. För kontakt klicka bara på Kontakt.

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2016-03-04 00:00