Positivt tänkande, hjälp eller stjälp? Positivt tänkande – Positivt Handlande. Del I.

Fran affirmation till mal

Vi har ju nu under en tid ägnat oss åt tema “Döden”, som ju också handlar om “Livet”. Vi lämnar nu “döden” och “livet efter detta”, men vi kommer återkomma till det då och då.

Vi fortsätter om “Livet” sett ur olika perspektiv. Denna veckas inlägg handlar om “positivt tänkande”. Det finns hur många självhjälpsböcker, som helst som talar om vikten av att tänka positivt. Men på senare år har det börjat komma upp mottankar, att allt detta positiva kan ge oss extra krav, som då kan få oss att känna det som om vi gör fel, är fel. Vi har funderat mycket kring hur dessa olika tänkesätt kan påverka oss, både positivt och negativt…? Vi vill gräva lite djupare i det. Kan det finnas något negativt med det positiva?

Redan här vill vi för säkerhets skull göra ett förtydligande. Det är inte så att vi säger, att det är fel att vara positiv och tänka positivt. Självklart tycker vi inte det! Det är så, att positivt drar till sig positivt och negativt negativt. Och både i Ä-texten längre ned, och i vad vi själva skriver i texterna, syns det. Vi har också skrivit om det tidigare. Till exempel i inlägget 25 augusti “Grönt gräs eller grönt ogräs”. Härunder följer ett utdrag ur den ä-texten, och illustration därtill.

Ä-post:

“För fokuserar du på det negativa, ogräset, så växer det dig snart över huvudet. Och tränger ut alla små plantor, det som är de positiva i ditt liv.

Men om du då istället väljer att vattna det lilla goda du har… om du ansar och vårdar det, så kommer det goda att växa sig starkt… och det vackra att slå ut inför dina ögon och bli till det som lyser sig klarast i ditt liv/din trädgård.”

Gront gras eller gront ogras

Så hur tänker vi då? “Positivt tänkande, hjälp eller stjälp”? Hur skulle det kunna vara ett stjälp? Jo, som vi nämnde tidigare om det förvandlas till ett “krav”. Och om vi inte klarar kravet på att vara positiva, så har vi “misslyckats”. Det kan också skapa rädsla, för vi kan ju inte styra våra tankar så till den milda grad, och framförallt inte vårt undermedvetna. Vi kan bli så rädda, för att ens snudda vid så kallade “negativa” tankar, att vi då tror att något illa ska hända oss. Något som jag lagt märke till då jag gjort vissa övningar i grupper, och där det handlat om att känna på hur det känns i kroppen när vi har positiva tankar i oss gentemot negativa. Några deltagare har till och med vägrat att göra en sådan övning…

Vi överlämnar här till änglarna att höra vad de har att säga om “Positvit tänkande”.

Ä-post (se Hannahs förmåga)

“Som ni alla vet leder ett positivt tänkande till ett gladare humör. Ni kan se nuet och framtiden som ljus. Detta verkar som en morot och en dröm om en bättre framtid. Detta ligger till stor del till grund för hur ni lyckas i världen. Men framförallt till hur ni mår.

Om en positiv affirmation skall ha störst chans att “slå in” behövs flera steg. Första och största steget blir, att ta reda på vad ni vill. Det går ej att affirmera en framtid, om ni ej vet vad ni helst av allt önskar. Så när ni hittat vad ni önskar, då kommer nästa steg, att visualisera det. Helst utan att tänka på hur det skall gå till, såsom vi brukar rekommendera i alla önskeprocesser. För vägen dit kan se ut på många sätt, och att låsa sig vid ett sätt kan bli ett hinder på vägen. Men detta gäller i affirmationen, i önskan.  (se “kan vi skapa vår egen framtid?“)

I verkligheten, i nuet behöver ni finna vägar och steg mot ert mål. Det är en stor skillnad i att önska något och “bara” se till målet, och att sedan med livets handlingskraft ta stegen dit. Det går inte att önska sig in på en utbildning. Givetvis måste ni ju ta de jordliga stegen, att ansöka till utbildningen, att skicka in betyg och så vidare. Bägge delarna är viktiga, men faran i att lita till att affirmationen leder er rätt är att glömma egenansvaret, att ni själva måste ta stegen. Ett positivt tänkande är steg ett, men steg två är positivt handlande, det vill säga ta de steg ni behöver för, att nå dit ni vill hän.

En person med en negativ syn på sin framtid kan visserligen alltså nå sina önskade mål, så länge denne person handlar i en positiv riktning. Och på så vis kan en negativ inställning ändock leda till mer framgång, än en positiv inställning, om handlingen aldrig kommer.

Det som verkar bäst är när tanke och handling går hand i hand, då drömmar och mål blir en verklighet. Där det är en njutning i att livet är gott, och ni vet att ni gör gott, och att det är ert eget handlande, som tagit er dit nu är. Det är en tillfredsställelse, som ger ro och trygghet. Den självkänsla ni då har är baserad på att ni är ni, och att ni har makten att förändra ert eget liv.

Det har ju länge funnits inom idrottspsykologin en positiv affirmation av vinster i sporten, där det också visat sig ge goda resultat. Men tänk om samme idrottsman då inte skulle ta sig ur sängen och ta sig till tävlingen och utföra sin sport, inte vinner han då, hur mycket han än visualiserat det i sitt huvud? Detta kan ju låta självklart, men ändock är det just detta som vissa glömmer, att faktiskt sätta upp mål och sedan jobba efter dem.

Kan ni då sätta så höga krav, att ni aldrig blir nöjda? Svar ja, det sker hela tiden. Inget liv är den andres likt. Men mål i livet kan ändock vara lika för fler individer. Och om vi fortsätter att ta exempel ur idrottsvärlden, där resultaten är enkla att mäta. Guld, silver, brons och sist. Rekord eller ej.

Alla satsar på guld och rekord, alla vill det, men i varje tävling finns det bara en vinnare (om ej oavgjort). Om då den som ej vann har hängt upp hela sitt självförtroende och sin självbild på att vinna, så blir det ett ständigt misslyckande, vilket i sin tur kan leda er in i en negativ spiral. Så trots mål och drömmar behövs även annat. Det vill säga en nöjdhet i, att ha tillförsikt i, att veta att vinna ej är allt. Att inte bara ha ett mål. För annars är allt, allt, allt annat ett misslyckande. Så om ni kan hitta ett mål, och sedan se var ni är idag, och därefter hitta en väg att nå någonstans där mittemellan. Då kan ni lyckas, och ni kan leva under tiden, ej bara “vänta” på resultatet.”

Detta rimmar med den verklighet vi lever i, att de är genom att drömma stort, som vi kan nå långt. Många som når stor framgång har gått igenom många hinder på vägen. Det kan handla om mobbning eller bakslag och misslyckanden. Men istället för att knäcka dem, så sporrar det dem att kämpa vidare. Så nästan allt i våra liv kommer till oss genom vår strävan.  Förutom för dem som “fötts med en silversked”, men även de behöver till slut jobba för att behålla sina privilegier.

Att vinna på “Lotto” är visserligen turbaserat, men utan att erhålla en lott vinns inte ens turen. 🙂

På fredag 4 mars fortsätter vi med del II om “Positivt tänkande”.

Publicerad av Annmari Dohnfors, 2016-03-01 00:00