Trump… eller en blyg viol?

Om självförtroende med eller utan självkännedom…

När det pomposa spricker

Vad är självkänsla? Vad är självförtroende? Ofta har de en liknande betydelse, men det är ändå inte riktigt samma sak. Att ha självkänsla bör ju vara att känna sig själv… men det kan vi göra utan att ha självförtroende. För vi kanske rent av tycker, att det vi vet allt för väl om oss själva inte är det mest positiva, och följden blir då att vårt självförtroende istället minskar.

Sen är då ändå frågan om det är en sann självbild, att vi är så dåliga att vi inte har självförtroende, eller är det i själva verket en villfarelse grundad på en felaktig bild av oss själva? Detta är inget som går att bevisa eller motbevisa, och det är därför som dålig självkänsla och dåligt självförtroende kan vara svårt att arbeta bort.

Om vi nu tar ordet självförtroende. Det bör väl då innebära att vi har förtroende för oss själva, vår kapacitet, och att vi tror oss om att klara oss själva.

Men vad är fakta och vad är känsla? Det är inget som går att riktigt säga det ena eller det andra om. Om det inte är något totalt ogrundat, som vi tror att vi kan som t.ex. flyga ett flygplan utan att ha utbildning etc. Men om vi har gott självförtroende i en grundad bemärkelse är nyanserna mer flytande mellan fakta och känsla.

Så vad är inom oss och vad är utanför?

Änglarna har några olika tankar som finns att läsa här under.

Ä-post (se Hannahs förmåga).

Känslan av dålig självkänsla är utanför er, men känns ändock inuti. Ni känner er själva, och ni känner er dåliga. Då blir det en dålig självkänsla, men att vara självsäker är inte alltid kopplat till att känna sig själv. Tvärtom är det ofta de som har en mindre djup insikt om sig själv, som har denna dåliga självkänsla.

Det bästa är, att ha balans mellan att känna sig själv och att känna det som är bra, och det som är mindre bra, men ändå är lika mycket värt.

Att lämna en dålig självkänsla är inte lätt, det tar tid och det kräver självkännedom. Men innan självkänslan “nås”, brukar att “känna sig själv” öka den dåliga självkänslan, för det blir då era “dåliga” sidor ni ser, känner, och som ni lätt då tror, att alla andra också ser och känner. Men bara för att ni “upptäckt” sidor om er själva, så är det inte fakta/fel på er utan är er känsla. Således behöver ni påminna er, att det ni känner är er känsla, ej fakta, ej vad andra känner.

Ni är inte genomskinliga, och ingen ser det ni ser. Så låt inte er självkännedom minska er självkänsla i självförtroendemening. Självförtroende innebär att ni har förtroende för er själva, och det är en nyckel till att må bra. Förtroendet till er själva kan rädda er i alla situationer, för ni vet då att ni är förtroendegivande för er själva. På detta vis kan självkänslan bli stark och flätas samman med självförtroende och självkännedom, och så ökar förtroendet för er själva.

Lita till er kompetens, er goda själ och att försök lita på, att ni kan så mycket mer än det ni tror.”

Hur kan vi hitta självkänsla?

Ä-post:

“Om ni sträcker er riktigt långt upp och ut, så når ni aldrig er självkänsla. För självkänslan, den är inom er. Det vill säga ju mindre ni försöker nå den, desto större plats kan den ta.

Att känna sig själv är en del av självkänslan, men en än viktigare del är, att tycka om det man känner och den man är. Det är inte själviskt att vilja älska sig själv. För ju bättre ni känner er i er, desto mer kan ni nå ut, utan att tappa er känsla av själv och självkänsla. Så försök lära känna er själv och börja bygga upp den självkänsla ni kanske brutit ned genom åren. Allt går att reparera, men ni behöver en stadig grund innan ni bygger vinden och arbetar med det läckande taket.

Sjalvkanslans hus

Så glöm nu alla andra och fokusera på er, ert själv, er grund, er trygghet. Ni kan ej ge bort vad ni ej har. Så var nu rädd om er, för ni är det viktigaste ni har. En självkänsla, som är byggd på lösan grund, på andras tyckande och tänkande om er är inte en riktig självkänsla. För då kommer den ej från er själv utan från andra. Så då blir det en “andrakänsla”, andras känslor. Det är era “förstakänslor”, er själ, ert själv som skall vara grunden. Kämpa ej med taket innan grunden är lagd. Så välj bort allt som får ert hus att svaja.

Fokusera nu på er, så kommer ni bit för bit bygga den självkänsla som ni är värd. Tro på er, oavsett andras tro på er. Vi tror på er. Låt det räcka nu. Låt vår tro bli er, och låt inte andras tro eller misstro få er att svaja och tappa balansen eller hyllas och hållas upp. Låt inte någon bli viktigare än ni själva. Ni är er nummer ett, och det är oundvikligt, trots era eventuella försök att istället lyfta fram andra och lämna rum. Det går inte i längden, ty ni är ni och livet är ert. Ge er själva nyckeln till ert hus. Vänta ej på besök. Ert hus är fullt redan med er i det. Ni är allt ni behöver, och ni får sedan bjuda in dem ni vill ha där att dela det med er. Men ge dem ej nyckeln”.

När man inom psykologin pratar om självförtroende och självkänsla läggs fokus oftast på hur man kan höja sin självkänsla, då det är något många behöver jobba på, och då de som har en uppblåst självkänsla sällan ser det som ett problem, och något som de vill jobba på i terapi. Så vi lät också änglarna fokusera på hur man kan höja självkänslan. Men vi vill ändå titta lite närmare på hur det kan se ut i den andra änden av spektrat…

För det finns också människor, som inte har så stor självkännedom, men ett oerhört stort självförtroende. Ett lysande exempel på det är den republikanske presidentkandidaten Donald Trump. Han är så övertygande i tron på sig själv, att så många av det amerikanska folket “smittas” av denna hans tro, att man inte ser att hans självförtroende inte är verklighetsförankrat. Och i och med hans starka tro på sig själv, så tror en skrämmande stor del av väljarna, att Trump verkligen kommer att lösa alla problem, även fast han inte kan presentera några lösningar alls.

Så självförtroende utan självkännedom och verklighetsuppfattning har i varierande stor grad sina konsekvenser.

En “uppblåst” självkänsla kan ibland likt en ballong stickas hål på, så att det pompösa spricker. De allra flesta med “uppblåst” självkänsla har nämligen i grunden en låg självkänsla. Men det finns de som, trots att ballongen spräcks gång på gång, inte själva märker att luften pyst ut. Behöver vi nämna namn? 🙂 Trump igen…

Ett annat exempel på självförtroende utan självkännedom är “Karlsson på taket”. 🙂

Välkomna tillbaka nästa vecka! Facebook. Kontakt.

Publicerad av Hannah Dohnfors, 2016-08-09 00:00